Nederlandse start-up in de race voor half miljoen euro

Het Delftse Field Factors is één van de finalisten van de Postcode Lotteries Green Challenge 2019. Samen met vier groene start-ups uit Groot-Brittannië, Duitsland en Zweden staat de Nederlandse inzending op 3 oktober in de finale van de jaarlijkse duurzaamheidscompetitie van de Postcode Loterij.

Field Factors maakt Bluebloqs, een systeem voor regenwatermanagement in de stad. Op plaatsen waar regenwater normaal gesproken wordt afgevoerd en dus niet meer bruikbaar is in tijden van droogte, vangt Bluebloqs het water af en zuivert het, zodat het op een later moment gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld irrigatie of verkoeling. Het water wordt op 15 tot 30 meter onder de grond opgeslagen en kan aan de oppervlakte zichtbaar worden gemaakt met water- en plantenvakken.

De stad wordt dus groener, het water blijft beschikbaar en met de zitranden om de Bluebloqs biofilters worden ook nog eens aangename verblijfsplekken gecreëerd. Bluebloqs zijn het beste toepasbaar bij sportcomplexen, rondom stations, pleinen, parken en distrubutiecentra, maar je kunt er bijvoorbeeld ook daling door het uitdrogen van veen mee vertragen door de veengronden nat te houden in de zomer. Dit voorkomt verzakking en scheelt herstelkosten aan de bestrating.

Field Factors heeft als missie regenwater nuttig te gebruiken, met de natuur als uitgangspunt. In het buitengebied regelt de natuur hergebruik van water, maar in de stedelijke omgeving wordt water door het riool afgevoerd. Bluebloqs zorgt er voor dat het waardevolle water in de wijk kan blijven. Bij hevige buien zorgt het systeem er juist voor dat water snel wordt afgevangen en er dus geen wateroverlast ontstaat. Door dit samenspel hoeven er ook minder riolen aangelegd te worden.

Eén van de locaties waar Bluebloqs worden gebruikt is het Sparta Stadion in Rotterdam. Op het Spartaplein is een Urban Waterbuffer gerealiseerd, waar hemelwater van 40.000 m2 verhard oppervlak wordt opgevangen, gezuiverd en opgeslagen in de ondergrond om overstromingen in de buurt en andere delen van de wijk te voorkomen. Het opgeslagen regenwater wordt gebruikt voor de irrigatie van het voetbalveld van het Sparta Stadion, waardoor een duurzame en circulaire watervoorziening voor de voetbalclub ontstaat. Daarnaast kunnen kinderen op een pleintje buiten het stadion met het schone water spelen met een waterelement en waterpomp.