Rode Kruis hielp meer dan duizend mensen op Sint-Maarten na Irma

Het is vandaag precies twee jaar geleden dat orkaan Irma grote schade aanrichtte op Sint-Maarten. In Nederland werd 19,9 miljoen euro opgehaald om de slachtoffers van orkaan Irma te helpen. Na de eerste noodhulp werd een hulpverleningstraject van drie jaar op touw gezet. Vele huizen waren verwoest. Inmiddels kregen 1.044 gezinnen material om hun huizen te repareren en hebben 1.228 mensen bouwworkshops bijgewoond. Na de ramp waren weinig bouwvakkers beschikbaar. Daarom heeft het Rode Kruis 67 bouwvakkers opgeleid om anderen te helpen bij de reparatie van hun huis. Het huizenreparatieproject wordt eind oktober afgerond. Nu de laatste fase van de hulpverlening ingaat, wil het Rode Kruis vooral zorgen dat het eiland beter voorbereid is op een volgende ramp.

Orkaan Irma had een groot effect op de enorme toeristische industrie van Sint-Maarten. Veel mensen die afhankelijk waren van deze sector, raakten als gevolg van de orkaan dus hun inkomstenbron kwijt. Door mensen om te scholen wil het Rode Kruis ervoor zorgen dat meer mensen ook op een andere manier dan toerisme hun geld verdienen. Men kan zich bijvoorbeeld laten opleiden tot bouwvakker, loodgieter of kleermaker, waardoor mensen minder afhankelijk zijn van de toeristische sector in het geval er weinig toeristen zijn, zoals na een natuurramp.
Psychosociale hulp

Vorig jaar deed het Rode Kruis onderzoek naar de psychosociale problemen die mensen op Sint-Maarten ervaren als gevolg van orkaan Irma. Hieruit bleek dat er duidelijk behoefte is aan psychosociale hulp. Het Rode Kruis neemt deze hulp nu mee in al hun activiteiten op het eiland. Vrijwilligers worden getraind in psychosociale eerste hulp, zodat zij problemen op tijd kunnen herkennen en ondersteuning kunnen bieden. Waar nodig kunnen mensen doorverwezen worden naar de juiste instantie of organisatie. Het vroeg herkennen van psychologische noden kan ernstige psychische problemen op de lange termijn voorkomen. Ook werknemers en vrijwilligers van andere lokale organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening na rampen worden getraind.

Rampenvoorbereiding
Sint-Maarten ligt in een gebied dat regelmatig wordt door natuurgeweld, zoals orkanen. Daarom is het belangrijk dat Sint-Maarten voorbereid is in geval van een nieuwe ramp. Het Rode Kruis gaat meer vrijwilligers aannemen, coördinatoren trainen in crisismanagement en de hulpgoederenvoorraad verder uitbreiden. Bij een ramp als een orkaan wordt de gehele regio getroffen. Vliegvelden en havens zijn vaak ernstig beschadigd en juist die plekken zijn van belang om hulpgoederen aan land te krijgen. Daarom is het belangrijk dat er niet alleen op Sint-Maarten, maar ook op de vijf andere eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba en Sint Eustatius wordt gewerkt aan een betere voorbereiding op rampen.