Amsterdam opent jacht op lachgasverkopers

Amsterdam gaat de verkoop van lachgas harder aanpakken. Dat schrijft burgemeester Halsema in een raadsbrief. Eerder was onduidelijk hoe er opgetreden moest worden tegen de verkoop van lachgas, omdat het juridisch gezien niet verboden is om lachgas te gebruiken. Nu denkt men toch een manier gevonden te hebben om te kunnen handhaven.

Geluidsoverlast, vervuiling op straat, hinderlijk gedrag van gebruikers en gezondheidsincidenten bij excessief gebruik. De explosief toegenomen verkoop van lachgas op straat brengt volgens de gemeente veel narigheid met zich mee. Handhaven bleek alleen erg ingewikkeld. 

Lees ook: Lachgas is de druppel voor Wallenbewoners: 'Natuurlijk ben ik bang'

Zo is ten eerste het gebruik ervan niet strafbaar. Daarbij is in 2016 door het Europese Hof bepaald dat lachgas niet meer valt onder de Geneesmiddelenwet, maar onder de Warenwet. Als 'waar' is lachgas dus vrij verkoopbaar. 

Maar, zo meldt de gemeente, dat betekent niet dat lachgas overal verkocht mag worden. "Verkoop zonder vergunning in de openbare ruimte is verboden op grond van de Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten. Ook als de bestelling en geldtransactie online plaats vindt."

Daar raakt de brief een juridisch ingewikkeld punt. Verkopers van lachgas claimen dat ze kunnen verkopen, juist omdat de bestelling online gedaan wordt. Van een vaste standplaats is volgens hen op die manier geen sprake.

Maar de gemeente denkt dat het verbod op deze manier stand zal houden. In het hele centrum en andere gebieden geldt een zogeheten ventverbod, waar ook lachgasverkopers, ook al zouden ze een vergunning hebben, niet mogen handelen.

Evenementen
Verder zullen er in Amsterdam in geen enkel geval vergunningen worden verleend voor de verkoop van lachgas, zo schrijft de burgemeester. Dit geldt ook voor evenementen. Er zal in iedere vergunning specifiek worden opgenomen dat de verkoop van lachgas verboden is. 

De politie en handhaving gaan de komende periode actief handhaven. Bij overtreding worden er in eerste instantie boetes uitgeschreven en een last onder dwangsom. Dat betekent in de praktijk dat handhavers meteen een einde aan verkoop van lachgas kunnen maken. Boetes kunnen oplopen van 10.000 euro tot een ton, bevestigt een woordvoerder van de burgemeester.