Vingerscan bij kassa te grote inbreuk op privacy werkneemster

Schoenenwinkel Manfield mag een werkneemster niet verplichten een autorisatiesysteem te gebruiken voor het kassasysteem dat werkt op basis van een vingerscan.

Dat is namelijk in strijd met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat heeft de kantonrechter bepaald.

Een vingerscan is een (biometrisch) persoonsgegeven en de verwerking daarvan is, behoudens gegeven toestemming, verboden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie- of beveiligingsdoeleinden. Daarvan is hier onvoldoende gebleken.

De werkneemster heeft aangevoerd dat Manfield eerst maar eens minder vergaande voorzieningen zoals camera's of alarmpoortjes moet aanbrengen. Die zijn er niet in het betreffende filiaal. Ook het tegengaan van fraude in Manfieldfilialen (door gebruik van de vingerscan) is geen bedrijfsbelang dat aan te merken is als noodzakelijke authenticatie- of beveiligingsdoeleinden. De alternatieve vormen van identificatie die de werkneemster voorstelde, zoals een (werknemers)pas eventueel gecombineerd met cijfercodes heeft Manfield onvoldoende onderzocht.

Voor de volledige uitspraak klik hier.