Gevangenisstraf voor seks met 16-jarig meisje

Een 44-jarige man uit Veenendaal heeft zich schuldig gemaakt aan seks met een 16-jarig meisje. Ook had hij een stroomstoot- en nepwapen in zijn bezit. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar.

Misleiding
Het eerste contact legde de man via Instagram. Vervolgens heeft hij het slachtoffer misleid door te liegen over zijn leeftijd. Ook hield hij haar voor dat hij een sportopleiding volgde en daarom naaktfoto’s nodig had en iemand om te kunnen masseren. De man en het meisje hadden ongeveer 3 maanden een relatie, waarbij sprake is geweest van seksuele handelingen. Hij heeft misbruik gemaakt van het grote leeftijdsverschil en het overwicht dat hij daardoor op het slachtoffer had. Volgens de man was er sprake van een gelijkwaardige liefdesrelatie tussen hem en het meisje. Dit maakt het niet minder strafbaar. Hij heeft zich enkel laten leiden door zijn eigen seksuele belangen en heeft geen oog gehad voor de belangen van het slachtoffer, zo oordeelt de rechtbank. De man heeft een grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het meisje.

Autisme
Volgens de officier van justitie wist de verdachte dat het meisje dusdanig verstandelijk beperkt was dat zij geen nee kon zeggen of weerstand kon bieden tegen hem. De rechtbank spreekt hem vrij van deze verdenking. Het staat vast dat het meisje verstandelijk beperkt en autistisch is, maar niet dat zij niet in staat was om haar eigen wil te bepalen. Het dossier bevat geen stukken – bijvoorbeeld van de psychiater of psycholoog – waaruit dat zou blijken. Ook tijdens de bespreking op zitting of uit andere verklaringen in het dossier blijkt dat niet.

Straf
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat het slachtoffer een kwetsbaar meisje is en dat de verdachte de waarschuwing van de vader van het meisje naast zich neer heeft gelegd. De verdachte is onderzocht door een psychiater en psycholoog, maar zij konden geen stoornis vaststellen. Zij concluderen dat hij verstandelijk beperkt is, maar ook dat de strafbare feiten hem volledig kunnen worden aangerekend. De rechtbank wijkt af van de eis van de officier van justitie omdat hij wordt vrijgesproken van een deel van de verdenking. Een gedeelte van de straf is voorwaardelijk om de man ervan te weerhouden dat hij opnieuw de fout in gaat. Ook moet hij zijn digitale apparaten laten controleren, een behandeling ondergaan en krijgt hij een contactverbod met het slachtoffer.

Update 09-08-2019 10:45 uur
Zoals beloofd in de reacties, heeft FOK! de rechtbank om een nadere toelichting geraagd. Zojuist onvingen wij de volgende reactie: "Het gaat hier om het plegen van seksuele handelingen met iemand jonger dan 18 door het slachtoffer te misleiden én misbruik te maken van de feitelijke verhoudingen tussen de twee. Er is sprake van een groot leeftijdsverschil en ook een verschil in maatschappelijke positie. De rechtbank oordeelt dat hij misbruik heeft gemaakt van dat overwicht. Het feit dat de verdachte zegt dat er sprake was van wederzijdse verliefdheid, doet daar niets aan af. Dat maakt het niet minder strafbaar. Daar komt bij dat strafbaarstelling van zedendelicten bij minderjarigen in de eerste plaats is gericht op de bescherming van minderjarigen. In dit geval geldt dat des te meer, aangezien de verdachte op de hoogte was van het feit dat het hier gaat om een kwetsbaar meisje, als gevolg van lage intelligentie in combinatie met autisme."

"Juridisch gezien is de verdachte veroordeeld voor het “door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en misleiding, een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelen te plegen en van hem te dulden, meermalen gepleegd”.