FinanciŽle tegenvaller voor Amsterdam van bijna 50 miljoen euro

De gemeente Amsterdam ontvangt de komende jaren tientallen miljoenen euro's minder dan gedacht uit het Gemeentefonds. Wethouder Financiën, Udo Kock, waarschuwt dat er al in de najaarsnota van dit jaar maatregelen genomen moeten worden om de tegenvallers op te kunnen vangen.

Amsterdam ontvangt net als alle andere Nederlandse gemeenten geld van de Rijksoverheid. Dat geld wordt doorgesluisd vanuit het Gemeentefonds. Gemeenten mogen zelf bepalen waar zij dat geld aan uitgeven, bijvoorbeeld aan zorg, onderwijs, of de bouw van een brug of tunnel.

47,7 miljoen euro minder
In zogenaamde circulaires informeert het Rijk gemeenten over de bedragen die zij ontvangen. Uit de meicirculaire is gebleken dat Amsterdam een flinke tegenvaller krijgt te verwerken. In 2019 komt er al 11,5 miljoen minder uit de pot dan gedacht, in 2020 is de uitkering 20,3 miljoen lager en in 2023 kan er zelfs tot 47,7 miljoen euro minder vanuit het Gemeentefonds op de Amsterdamse rekening worden bijgestort.

Het gaat om fikse bedragen die hun impact zullen hebben op de toch al aanzienlijke begrotingsproblemen van de stad. De komende jaren moet het gemeentebestuur flink gaan bezuinigen om eerdere tegenvallers op te kunnen vangen.

Zo werd al bekend dat er veel minder geld vanuit het Gemeentefonds naar Amsterdam komt. De nieuwe bedragen komen daar nog eens bovenop. En dat terwijl er flinke kosten aankomen. Bruggen en kades in de stad moeten met spoed worden aangepakt. Prijskaartje: misschien wel 2 miljard euro. En alsof dat nog niet genoeg is lijkt ook het project Zuidasdok een flinke financiële tegenvaller te gaan worden.

Mantelzorgers en lastenverzwaring
In de voorjaarsnota werden de eerste bezuinigingsplannen al bekendgemaakt. Zo komt er minder geld voor mantelzorgers en gaan de lasten voor Amsterdammers omhoog. Parkeervergunningen worden duurder en ook zal het beoefenen van een sport straks meer gaan kosten.

De nieuwe financiële tegenvaller wordt veroorzaakt doordat het Rijk zelf moeite heeft om haar eigen potjes op te maken. Geld dat gemeentes uit het Gemeentefonds ontvangen, is gekoppeld aan die Rijksuitgaven. Geeft het Rijk minder uit, dan ontvangen gemeenten ook minder. Daarnaast komt er minder geld uit het BTW-compensatiefonds, nog een tegenvaller.

Extra geld voor jeugdzorg
Wel komt er extra geld voor jeugdzorg richting de stad: 21 miljoen, 16,2 miljoen en 16,6 miljoen in respectievelijk 2019, 2020 en 2021. Maar die Rijksbijdragen waren al opgenomen in de voorjaarsnota van dit jaar.

Is dat dan al het negatieve financiële nieuws voor Amsterdam? Nee, want er komt mogelijk nog een tegenvaller aan. Per 2021 komt er een herziening van het Gemeentefonds. De verdeling van het geld tussen gemeenten zal veranderen en volgens wethouder Kock moet Amsterdam opnieuw rekening houden met minder geld.