Nederlandse Veteranendag: dank aan al die militairen

"Ik kan niet vaak genoeg mijn dankbaarheid uitspreken. Dank aan onze actieve militairen die beschermen wat ons dierbaar is. Aan onze veteranen, want dankzij uw daden worden wij elke dag wakker als vrij mens in een veilig land. Die 75 jaar vrijheid, die vieren wij door u. Voor u allen dragen wij een Witte Anjer."

Met deze woorden bedankte minister Ank Bijleveld-Schouten vanmorgen op het Haagse Binnenhof de veteranen voor hun inzet. "Vandaag zien wij een deel van de veteranen die ons land rijk is. En hoe divers deze groep is. Jong en oud, mannen en vrouwen, verschillende missies, verschillende mensen."

Ze introduceerde 4 veteranen en 1 thuisfronter van de tientallen die vandaag een onderscheiding ontvingen. Ze benadrukte dat er tussen veteranen meer dan 60 jaar leeftijdsverschil kan zitten. "Ze delen echter iets heel belangrijks. Zij delen de keuze die ze hebben gemaakt, vaak op jonge leeftijd: ik ga mij inzetten voor vrede en veiligheid. Ik word militair. Onze vrijheid rust op de schouders van jonge mensen, die op een dag besluiten zich in te zetten voor de krijgsmacht."

Mobilisatie-Oorlogskruis
De bijna 99-jarige veteraan Van Middelkoop diende van oktober 1939 tot en met juni 1940. Hij was soldaat bij het Regiment Jagers en vocht in de Meidagen bij het vliegveld Waalhaven in Rotterdam. Voor zijn inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog ontvingt hij uit handen van vicepremier Hugo de Jonge het Mobilisatie-Oorlogskruis.

Veteraan Van der Zwet, inmiddels 98 jaar, diende als soldaat in de Meidagen bij het 4e Regiment Infanterie. Hij vocht in de loopgraven bij de Grebbeberg. Minister Bijleveld overhandigde hem het Mobilisatie-Oorlogskruis.

Herinneringskruis en Draaginsigne Gewonden
Staatssecretaris Barbara Visser reikte aan de 94-jarige heer U-A-Sai het Mobilisatie-Oorlogskruis en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis uit. U-A-Sai diende bij de Surinaamse schutterij en stapte na 1 jaar over naar de marine. Hij begon als stoker 3e klasse en verliet 35 jaar later als adjudant/oppermachinist Defensie.

Soldaat der 1e klasse Vogels kreeg het Draaginsigne Gewonden van Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer. Vogels was als infanterist in Srebrenica en maakte aangrijpende voorvallen mee. "U bent meermaals door een hel gegaan. U heeft diepe wonden opgelopen die niet met het blote oog te zien zijn", aldus minister Bijleveld in haar toespraak.

Zilveren Anjer en Herinneringsmedailles
Ray, echtgenoot van operatieassistente 1e luitenant Maaike Hoogewoning, kreeg uit handen van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven de Zilveren Anjer. Hij stond symbool voor de partners, kinderen, familie en vrienden die altijd klaarstaan voor de militairen.

Bijna 80 militairen ontvingen de Herinneringsmedaille Internationale Missies voor hun werk in onder meer Jordanië, Libanon en Mali. "Voor allemaal geldt: heel veel dank! Nederland is trots op u", aldus minister Bijleveld.

Tolkenpenning
6 militaire tolken ontvingen de Tolkenpenning. "U staat symbool voor de honderden tolken waar onze krijgsmacht op leunt", aldus Bijleveld. "Toch wil ik u persoonlijk bedanken. Beste Youssouf, Raphael, Mikael, Mohammed, Reda en Petra: dank u wel."

Defilé van duizenden
Een van de hoogtepunten van de Nederlandse Veteranendag was het nationaal defilé voor koning Willem-Alexander. Hierin liepen duizenden veteranen en militairen mee. Bijzonder was de deelname van een detachement dat geheel bestond uit vrouwelijke, (post-)actieve luchtmachtveteranen. Vrouwelijke veteranen kregen extra aandacht omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de eerste vrouwen zich aansloten bij de Nederlandse Krijgsmacht.

Feestelijkheden
Indrukwekkend was de fly-past van 14 vliegtuigen en helikopters. Het publiek zag onder andere F-16's, Chinooks, NH90's, politiehelikopters en historische toestellen.

De feestelijkheden gingen door op het Malieveld waar artiesten optraden. Zo verzorgde cabaretier Javier Guzman een optreden en speelde de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Veteranendag 2019 (Foto: Defensie)
Veteranendag 2019 (Foto: Defensie)