Nieuw lesprogramma Afghaanse legervrouwen door genderadviseur

Het onderwijs aan vrouwen in het Afghaanse leger wordt versterkt. De Nederlandse genderadviseur en de organisatie GOOD Program (Gender, Occupational, Opportunity & Development) bereikten dat samen. De Nederlandse genderadviseur bracht alle partijen om de tafel en adviseerde over de mogelijkheden en de voordelen van de nieuwe onderwijsprogramma’s.

Voorheen leerde Afghaanse vrouwen in het leger slechts mondjesmaat lezen en schrijven. Mede door de samenwerking met het GOOD Program wordt het bestaande alfabetiseringsprogramma in de talen Pasthoen en Dari uitgebreid met Engels en computergebruik. Afghaanse leraressen verzorgen de lessen.

Staffunctie
Tijdens een shura (bijeenkomst) benadrukten de Afghaanse vrouwen dat deze lessen belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Veel vrouwen ambiëren een staffunctie, maar moeten daarvoor kunnen lezen en schrijven. Kunnen omgaan met een computer en beheersing van de Engelse taal zijn eveneens uiterst belangrijk.

Het GOOD Program schept ook meer werkgelegenheid en biedt de vrouwen daarnaast de mogelijkheid om trainingen en opleidingen in het buitenland te volgen.

Nieuw lesprogramma Afghaanse legervrouwen door genderadviseur (Foto: Defensie)
Nieuw lesprogramma Afghaanse legervrouwen door genderadviseur (Foto: Defensie)