Columniste doorbreekt taboe: maak huiselijk geweld door kinderen bespreekbaar

Kinderen met een (verstandelijke) beperking of gedragsstoornis zoals ADHD, autisme, Gilles de la Tourette en/of een opgelopen trauma kunnen vaak vanuit overprikkeling agressief reageren. Richting de hulpverleners, maar ook tegen hun vader of moeder. Het is een groot taboe om er over te spreken, maar columniste Harriët Duurvoort, die voor de Volkskrant schrijft, plaatste gisteren een emotionele tweet hierover. En dat maakt de tongen los. 

Ouders durven er volgens de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) nauwelijks over te spreken. Gezinnen met kinderen die met deze problemen te maken krijgen worden regelmatig aangemeld bij Veilig Thuis. Ouders zijn daar bang voor, ze willen niet dat hun kind onder toezicht wordt geplaatst, zo zegt woordvoerder Joli Luijckx van de NVA. 

De hulp voor deze kinderen en hun ouders schiet vaak te kort. Ze worden niet begrepen door de omgeving, er wordt gedacht dat het aan de opvoedvaardigheid van de ouders ligt. Luijckx: "Gezinnen met een agressief kind worden regelmatig afgescheept met een goedkope opvoedcursus of andere niet passende hulp. Er is veel te weinig maatwerk. Ouders zijn overbelast en voelen zich machteloos."

De NVA maakt zich samen met Oudervereniging Balans hard voor passende zorg en passend onderwijs voor kinderen met complexe problematiek. Luijckx: "Op dit moment is de jeugdhulp voor deze kinderen niet adequaat en de ouders krijgen te weinig begeleiding. Gemeenten moeten jeugdhulp regelen, maar die laten steken vallen. Je zou willen dat er altijd therapie aangeboden wordt aan zowel de ouders als het kind - in een dagopvang of eventueel tijdens een opname."

Samen met verschillende organisaties is de NVA een petitie gestart om die passende zorg en onderwijs af te dwingen. De petitie zal op 26 juni worden aangeboden aan de Tweede Kamer.