Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het realiseren van maatregelen voor het openstellen van de vuurtoren.

Een bezitter van een recreatiewoning vlakbij de vuurtoren heeft echter bezwaar gemaakt tegen die vergunning. De gemeente Goeree-Overflakkee moet nog op het bezwaarschrift beslissen.

Overlast
De recreatiewoning ligt tegenover de vuurtoren. De eigenaar van de recreatiewoning verwacht dat de bezoekers van de vuurtoren voornamelijk met de auto komen. De smalle openbare weg, die tevens fietspad is, en het kleine parkeerterrein bij de vuurtoren zijn daar volgens hem niet op berekend. Hij vreest daardoor voor overlast.

Onvoldoende onderzoek
De rechtbank is van oordeel dat de gemeente Goeree-Overflakkee bij het toekennen van de vergunning onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar eventuele parkeerproblemen en verkeersoverlast die door de openstelling van de vuurtoren zouden kunnen ontstaan.

Schorsing vergunning
De rechtbank schorst dan ook de vergunning wat inhoudt dat er op dit moment geen voorbereidingen kunnen worden getroffen om de vuurtoren open te stellen voor publiek. De schorsing loopt door tot 6 weken na het moment dat de gemeente Goeree-Overflakkee een beslissing heeft genomen op het bezwaarschrift van de eigenaar van de recreatiewoning.