YouTube-verbod na vernederen bedelaar

Twintigduizend euro schadevergoeding betalen, vijf jaar lang niets mogen op YouTube en een celstraf van 15 maanden. Dat is de straf voor de 19-jarige Spaanse YouTuber ReSet die in 2017 een 'grap' uithaalde met een bedelaar. Hij verving in een pak koekjes de cremevulling door tandpasta en gaf deze, tezamen met twintig euro, aan de bedelaar. 

Dat zijn slachtoffer over moest geven van de koekjes kon hem weinig schelen zo bleek uit zijn schampere commentaar bij de video: "Bekijk het van de positieve kant, zo worden zijn tanden weer schoon. Dat is vast niet meer gebeurd sinds hij arm geworden is." Toen de video tot veel ophef leidde, haalde ReSet het filmpje offline en bood zijn slachtoffer nog eens twintig euro aan. 

Zijn poging om de rechtszaak af te kopen met 300 euro mislukte. Een rechter oordeelde dat dat slechts een schijntje was, omdat ReSet 2.000 euro verdiend zou hebben met reclameinkomsten. Volgens de rechter heeft hij de bedelaar lichamelijk en psychisch laten lijden. Door hem zó te vernederen heeft hij de persoonlijke integriteit van de man geschonden. 

De kans dat ReSet daadwerkelijk de cel ingaat is overigens klein, omdat het om een eerste veroordeling gaat.