Vodafone laat gebruikers in de steek

Uiteraard laat Vodafone zijn gebruikers niet overal in de steek, maar als je deze zomer naar een festival gaat en je hebt een Vodafone abonnement, dan kan het best zijn dat je daar geen ontvangst hebt.

Vodafone vertikt het namelijk om bij festivals extra tijdelijke zendmasten te plaatsen als daar niet dik voor wordt betaald door de organisatoren. Er zijn al bedragen genoemd van €10.000 tot €15.000. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de bezoekers van deze festivals laat zich raden.

Volgens het Agentschap Telecom is dit onaanvaardbaar in de huidige maatschappij, waar telecommunicatie als onmisbaar wordt gezien. “Dit is ongewenst, zeker in het geval van calamiteiten. Als het onverhoopt misgaat, is het van belang dat de bezoekers de hulpdiensten met 112 kunnen bereiken. En andersom moeten bezoekers bereikt worden via NL-alert om te waarschuwen bij dreigend gevaar”, zegt het Agentschap Telecom in een brief aan de Tweede Kamer.

Medewerkers van bedrijven in "het wereldje" van de festivals zoals beveiliging, catering en ook artiesten stappen ondertussen massaal over naar andere providers. "We moeten tenslotte ons werk kunnen blijven doen", zegt men tegenover Hard News.

Vodafone is de enige provider die zich zo onverbiddelijk opstelt. Andere providers zien dit, terecht, als een onderdeel van het abonnement waar iedereen maandelijks voor betaalt. Zelfs op voorstellen om zendmasten te delen wordt door Vodafone niet ingegaan.

Vodafone blijft volhouden: "Alleen bijplaatsen als dat kostenefficiënt is. Voortaan beoordelen we per evenement of we extra capaciteit bijplaatsen met tijdelijke masten. Het aantal events neemt jaarlijks toe, maar Vodafone blijft bereid om in overleg met de festivals onder de juiste voorwaarden extra dekking neer te zetten", kreeg Hard News te horen. Vrij vertaald: dokken, of geen ontvangst.