Stegeman vervolgd om plaatsen nepbom op kazerne

Heeft programmamaker Alberto Stegeman een strafrechtelijke grens overschreden door het plaatsen van een nepbom op de legerplaats in Oldebroek? Deze vraag zal het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland voorleggen aan de meervoudige kamer van de Rechtbank Gelderland. Het OM is van mening dat de programmamaker zich in deze kwestie niet voor alle gepleegde feiten kan beroepen op het belang van openbaarmaking.

Op dinsdag 21 augustus 2018 heeft programmamaker Stegeman actie ondernomen om aan te tonen dat de beveiliging van legerplaats Oldebroek niet goed genoeg op orde was. Op legerplaats Oldebroek kon een medewerker van de programmamaker driemaal, en de programmamaker zelf éénmaal, zonder een vereiste toegangspas toegang krijgen tot de legerplaats. Ook konden zij daar rondlopen zonder zichtbaar een toegangspas te dragen. Het programma ‘Undercover in Nederland’ heeft aandacht aan deze gebeurtenis besteed.

Nadat Stegeman zich toegang verschafte tot de legerplaats, heeft hij in de eetzaal van de legerplaats een attachékoffer met een nepbom achtergelaten. Deze nepbom had kenmerken van een ‘Improvised Explosive Device’ (IED). Daarom is in opdracht van een bomverkenner van de Koninklijke Marechaussee (KMar) het Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Die konden ‘s avonds bevestigen dat er sprake was van een nep-explosief.

Volgens het OM heeft de programmamaker zich schuldig gemaakt aan twee strafbare feiten, namelijk het betreden van de legerplaats waarvoor voor hem de toegang verboden was en het achterlaten van een voorwerp, met de bedoeling om de indruk te wekken dat hiermee een ontploffing kan worden veroorzaakt.

Het OM heeft de ernst van de feiten afgewogen tegen het maatschappelijk belang van openbaarmaking. Alles afwegende is het OM van oordeel, dat het zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot de legerplaats in deze zaak niet vervolgd dient te worden. Dit strafbare feit is in dit geval te rechtvaardigen, gezien het maatschappelijk belang dat gediend is met het aantonen dat de toegang tot deze legerplaats hiaten vertoont.

Echter door het achterlaten van de koffer met de nepbom, is de verdachte - naar het oordeel van het OM - over de grens van de journalistieke exceptie gegaan. Het achterlaten van de betreffende koffer diende geen te rechtvaardigen maatschappelijk belang.

De zittingsdatum zal later bekend worden gemaakt.