Negentig aanhoudingen bij actie tegen mobiel banditisme

De politie heeft tijdens de landelijke actie 'Trivium' tegen mobiel banditisme ofwel rondtrekkende criminelen, tenminste negentig aanhoudingen verricht. Daarbij zijn onder meer autodieven, maar ook winkeldieven aangehouden. Twee mannen uit Wit-Rusland die worden verdacht van meerdere winkeldiefstallen zijn in hechtenis genomen volgens de nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie (OM) die deze maand is ingegaan. Deze richtlijn biedt het OM de mogelijkheid hogere straffen te eisen tegen leden van rondreizende dadergroepen.

Van dinsdag 14 mei tot en met vrijdag 17 mei speurden elke dag agenten naar rondtrekkende dadergroepen, die zich schuldig maken aan criminele activiteiten als winkel- en autodiefstal, identiteitsfraude en woninginbraken. De Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, Douane, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, maar ook de Duitse politie ondersteunden de actie. Mobiel banditisme is niet alleen een Nederlands probleem.

Internationaal
Op snelwegen, parkeerplaatsen, het onderliggende wegennet, maar ook op het water en in treinen voerde de politie controles uit. Specialisten controleerden onder andere identiteitsbewijzen op hun echtheid en de IND op de verblijfstatus van diverse personen. De Nederlandse politie werkte tijdens Trivium samen met politiemensen van Europol en politiemensen uit Roemenië, Litouwen, Portugal, Polen, Cyprus, Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië. In verschillende Europese landen zijn deze week vergelijkbare acties gehouden.

Tijdens de actie zijn de internationale systemen ruim duizend maal geraadpleegd. Op woensdag 15 mei lag het zwaartepunt van de actie op de Nederlands/Duitse grens. Onder de naam ‘Korridorfahndung’ is hier samengewerkt met de Duitse politie en Douane. Trivium sluit aan bij de landelijke integrale aanpak van de Taskforce Mobiel Banditisme om Nederland onaantrekkelijk te maken voor mobiele bendes.

Nieuwe richtlijn; langer vast
Het Openbaar Ministerie (OM) gebruikt sinds 1 mei 2019 een nieuwe richtlijn voor de aanpak van mobiel banditisme. Deze richtlijn biedt een officier van justitie handvatten voor het bepalen van hogere strafeisen voor bijvoorbeeld inbraken, winkeldiefstallen en zakkenrollerij als die gepleegd worden door internationaal opererende mobiele bendes. Volgens de nieuwe richtlijn eist justitie voortaan in principe alleen nog onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Mobiel banditisme moet volgens het OM beschouwd worden als ‘internationaal georganiseerde criminaliteit’.

Een voorbeeld uit de afgelopen Trivium was een zaak waarbij drie Wit-Russen door de informatieorganisatie van de politie in beeld kwamen als personen die georganiseerd winkeldiefstallen plegen. Om vervolgens die goederen weer te verhandelen. Afgelopen dinsdag is daar door één van de politieteams op gewerkt. Na een controle bleek dat ze vermoedelijk al vijf winkeldiefstallen hadden gepleegd van onder andere diverse opzettandenborstels. De verdachten (44, 49 en 51 jaar) zijn in Arnhem aangehouden en twee bleken al eerder winkeldiefstallen te hebben gepleegd. De auto die zij gebruikten is in beslag genomen voor onderzoek. Afgelopen vrijdag zijn ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. Tegen twee Wit-Russen was voldoende bewijs om ze de komende weken vast te laten zitten. Ze moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor hun daden.

Autodieven
Een internationale verdachte van autodiefstal is slapend in een gestolen auto aangetroffen en is aangehouden. Verschillende andere landen bleken ook interesse in hem te hebben.

Twee vermoedelijke autodieven konden afgelopen woensdag op de A4 bij Hoofddorp worden onderschept. De auto was ook voorzien van valse kentekenplaten. Bij de actie raakten de gestolen auto en een politievoertuig beschadigd.

Openstaande gevangenisstraffen
Door de internationale samenwerking is sneller informatie gedeeld. De samenwerking leverde veel interessante informatie op die weer wordt gebruikt in lopende onderzoeken. Diverse gecontroleerde personen hebben nog openstaande gevangenisstraf uit te zitten, waaronder enkele ook in hun thuisland. Een man is aangehouden die in Polen nog een vrijheidsstraf van acht jaar uit moet zitten. Hij is in afwachting van de overleveringsprocedure ingesloten.

Valse identiteitsbewijzen
Tevens zijn er meerdere personen aangehouden die vervalste rijbewijzen en identiteitsbewijzen toonden of valse namen opgaven.

Diverse strafbare feiten
Verschillende verdachten zijn aangehouden voor het vervoer van kilo’s hard- en softdrugs in al dan niet verborgen ruimtes in voertuigen, voor witwassen (in één geval meer dan 100.000 euro) en gestolen goederen. Daarnaast zijn veel openstaande boetes geïnd en verdovende middelen, geld en (vuur)wapens in beslag genomen. Ook zijn er bij de actie bijna vijftig voertuigen in beslag genomen in verband met openstaande belastingschuld, onbetaalde boetes of lopende onderzoeken.

De gesloten auto die afgelopen woensdag op de A4 bij Hoofddorp werd onderschept
De gesloten auto die afgelopen woensdag op de A4 bij Hoofddorp werd onderschept