Amsterdam zet kap 1796 bomen door en vraagt vergunning aan

De plannen om de bijna achttienhonderd risicovolle bomen in Amsterdam te kappen gaan door. Het plan zorgde voor enige ophef. Volgens de Vereniging Vrienden van het Vondelpark was dit aantal behoorlijk hoog en moet er een 'second opinion' komen die zou bepalen of dit wel echt nodig is. De gemeente meent dat de kap onvermijdelijk is, en heeft de vergunning ervoor aangevraagd.

De bomen kunnen een veiligheidsrisico vormen omdat ze bijvoorbeeld ziek of aangetast zijn. 'Hierdoor kunnen ze omvallen of er kunnen zware takken afbreken. Dit kan hinderlijk zijn, maar in het ergste geval kan dit ook letsel en schade veroorzaken.' De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en zij oordeelt dat verder uitstel van het vervangen van deze bomen 'onaanvaardbare risico's' met zich meebrengt.

Hoger dan normaal
Dat het aantal zo hoog ligt is te verantwoorden. Tot 2018 lag de verantwoordelijkheid voor het kappen en herplanten bij de stadsdelen, maar nu is dat centraal georganiseerd en zijn de aantallen dus bij elkaar opgeteld. 'Afgelopen jaar zijn door de centralisatie niet alle onveilige bomen gekapt, daarom is het aantal bomen dat dit jaar gekapt wordt, hoger dan normaal', laat de gemeente in een schriftelijke reactie aan AT5 weten.

Ongeveer de helft van alle bomen is gecontroleerd door de gemeente en in sommige gevallen verder onderzocht. Deze controle bevestigt dat alle 1796 te kappen bomen wegens veiligheidsredenen moeten worden gekapt. 'Het langer uitstellen van de kapprocedure voor deze bomen is niet mogelijk vanuit de zorgplicht om tijdig maatregelen te nemen om de veiligheid te kunnen borgen.'

De kap moet in het najaar beginnen. De vergunning wordt op 16 mei aangevraagd. Het besluit daarover wordt door de dagelijkse besturen van de stadsdelen genomen. Het aantal bomen dat per stadsdeel gekapt wordt, verschilt tussen de 23 en 521.

De andere helft, die nog niet gecontroleerd is, wordt het komende jaar nog geïnspecteerd. Als bewoners bezwaar hebben tegen het kappen van een boom kunnen zij binnen zes weken bezwaar maken.

Deze staan niet in Amsterdam. Maar ze zijn wel mooi. (Stockfoto: pixabay)
Deze staan niet in Amsterdam. Maar ze zijn wel mooi. (Stockfoto: pixabay)