Criminele asielzoeker mag niet uitgezet worden als vervolging wacht

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft vandaag besloten dat vluchtelingen die zich schuldig maken aan moord, verkrachtingen, overvallen of andere zware criminaliteit, niet  mogen worden gedeporteerd naar het land van herkomst als de kans bestaat dat ze daar vervolgd worden of de kans bestaat dat hun leven gevaar loopt. 

Hoewel het Hof in het arrest van vandaag verklaart dat migranten hun vluchtelingenstatus kunnen verliezen na het plegen van criminele feiten, zijn zij volgens de Conventie van Genève nog steeds vluchteling. Deze conventie laat het gastland wel toe om criminele vluchtelingen uit te zetten wanneer de landsveiligheid aantoonbaar in het geding is. 

Het handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat is gebaseerd op de Conventie van Genève, laat echter geen enkele ruimte over voor verbeelding: "Het Handvest verbiedt in absolute termen foltering, onmenselijke of vernederende bestraffing of behandeling, ongeacht het gedrag van de betrokkene, alsmede uitzetting naar een staat waar een ernstig risico bestaat dat een persoon aan een dergelijke behandeling wordt onderworpen."

Hoewel deze regel dus verhindert dat EU-lidstaten criminele asielzoekers naar het land van herkomst deporteert, staat het hen wel vrij om de vluchtelingenstatus in te trekken en andere strafmaatregelen te nemen.