Baudet vangt bot bij vervolging Ollongren

De beklagkamer van het gerechtshof Amsterdam wijst het beklag van T.H.P. Baudet af. Eind 2018 besliste het hof tot heropening van de behandeling van het beklag. Het beklag richt zich tegen de beslissing van de officier van justitie om K.H. Ollongren niet te vervolgen voor uitspraken die zij tijdens de Ien Dales-lezing op 2 februari 2018 heeft gedaan. Het hof heeft vandaag beslist dat Ollongren vanwege deze uitspraken niet vervolgd hoeft te worden voor smaad(schrift) of laster.

Gehoord
Baudet en Ollongren zijn op 8 maart jl. in de gelegenheid gesteld om bij een mondelinge behandeling in raadkamer hun gezichtspunten naar voren te brengen. Het hof oordeelt onder meer dat de beklaagde Ollongren haar uitlatingen heeft gedaan in de hoedanigheid van politica, in het kader van het publieke debat.

Tegen die achtergrond verwacht het hof niet dat bij afweging van het belang van de bescherming van goede naam en reputatie tegen het belang van de bescherming van de vrijheid van meningsuiting, de strafrechter tot een veroordeling voor smaad(schrift) of laster zou kunnen komen.

Er is tegen deze beslissing geen hoger beroep mogelijk. Informatie over een klacht niet-vervolgen strafbaar feit is op deze pagina op Rechtspraak.nl te vinden.