Wouter Bos voorzitter commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Wouter Bos is de nieuwe voorzitter van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (TZTO). Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hem met terugwerkende kracht benoemd per 1 april 2019. Bos is de opvolger van Leon van Halder, die zijn werkzaamheden eerder dit jaar om gezondheidsredenen heeft moeten neerleggen en op 27 maart is overleden.

De commissie TZTO is in november 2018 ingesteld om te beschrijven hoe de zorg thuis voor ouderen er nu uitziet en welke trends en ontwikkelingen zij ziet die gevolgen hebben voor de zorg voor ouderen thuis. Vervolgens wordt de commissie verzocht zich uit te spreken over wat deze trends en ontwikkelingen betekenen voor de organisatie en de betaalbaarheid van de zorg thuis in 2030. Moeten ondersteuning en zorg anders worden ingericht om te zorgen dat ze ook in 2030 op niveau zijn? Aan het eind van dit jaar zal de commissie hierover een advies uitbrengen.

Wouter Bos is bestuursvoorzitter van Invest-NL, de staatsdeelneming die investeringen gaat stimuleren op maatschappelijke terreinen waar Nederland nu nog kansen laat liggen. Eerder was hij onder meer staatssecretaris en minister van Financiën en voorzitter van de raad van bestuur van het VU Medisch Centrum.