Stadsdeel Zuid Amsterdam positief over 24-uursopvang ongedocumenteerden

Het stadsdeelbestuur heeft vandaag een positief advies uitgebracht over de 24-uursopvang van ongedocumenteerden in Zuid. Het gaat om drie locaties: twee in de Pijp en een in Buitenveldert.

Stadsdeelbestuurder Flora Breemer: "Wij zien de noodzaak en ondersteunen de ambitie van de gemeente om ongedocumenteerden die nu veelal geen dak boven hun hoofd hebben op te vangen en een traject te bieden dat gericht is op het werken aan hun perspectief. Ook in ons stadsdeel willen wij deze plekken bieden."

Locaties
Het stadsbestuur heeft eerder dit jaar een eerste zevental panden aangewezen als geschikte locaties voor de opvang. In Zuid gaat het om de Pieter Aertszstraat 5, Gerard Doustraat 156 en Van Leijenberghlaan 11.

Voor elke locatie heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd. Op laatstgenoemde locatie in Buitenveldert kwamen er bij de bijeenkomst veel bezorgde buurtbewoners naartoe. Vooral ouderen zeiden zich toen onveilig te voelen over de komst en ook uit de Joodse gemeenschap is veel weerstand.

Op 1 juli moeten de eerste deuren voor de vijfhonderd uitgeprocedeerden opengaan. Het uiteindelijke besluit voor de 24-uursopvang op de locaties in Zuid wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders.