Notoire drankrijder krijgt vier jaar cel voor dodelijk ongeval A44

De rechtbank heeft vier jaar gevangenisstraf opgelegd aan een 33-jarige man voor het veroorzaken van een zeer ernstig verkeersongeval op 6 oktober 2018 op de snelweg A44 in de gemeente Haarlemmermeer en voor het feit dat hij na dit ongeval de plaats van het ongeval heeft verlaten door een naast de snelweg gelegen veld in te lopen. Ook mag hij vijf jaar lang geen auto besturen, ingaand nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. Bij het ongeval waren meerdere auto’s betrokken en kwamen een 66-jarige man en zijn 62-jarige vrouw om het leven en raakte een man van 48 jaar zwaar gewond.

De mate van schuld aan het ongeval
Het verkeersstrafrecht is complex. Een kleine onoplettendheid kan verschrikkelijke gevolgen hebben terwijl een grove verkeersfout zonder slachtoffers kan aflopen. De rechter moet altijd onderzoeken of iemand het ongeval heeft veroorzaakt en zo ja, in hoeverre dat hem/haar te verwijten is. De rechter moet daarbij oorzaak en gevolg scheiden, wat op onbegrip kan stuiten, helemaal als er dodelijke slachtoffers vallen. Voor de bewezenverklaring is echter niet het letsel of de dodelijke afloop bepalend maar de mate van verwijtbaarheid die de veroorzaker van het ongeval kan worden gemaakt.

In deze zaak vindt de rechtbank bewezen dat verdachte, na gebruik van een forse hoeveelheid alcohol en verschillende soorten harddrugs, met een enorm hoge snelheid van rond de 195 km/u waar 120 km/u is toegestaan heeft gereden, als gevolg waarvan een zeer ernstig ongeval is ontstaan waarbij meerdere auto’s waren betrokken, waaronder de auto van de dodelijke slachtoffers en de auto van de zwaargewonde man.

Door al deze gedragingen heeft verdachte in juridische zin schuld aan het ongeval, hetgeen hij ook heeft bekend. De rechtbank vindt - alles afwegend - dat het gedrag van verdachte zeer onvoorzichtig en onoplettend is geweest met verschrikkelijke gevolgen, die ook volledig aan verdachte kunnen worden toegerekend.

Strafmotivering
De rechtbank is zich ervan bewust dat geen enkele strafoplegging het verdriet en gemis van de nabestaanden kan compenseren en het leed van het slachtoffer kan verzachten. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat zijn gedrag heeft geleid tot de dood van een echtpaar dat midden in het leven stond en zwaar lichamelijk letsel heeft veroorzaakt bij het slachtoffer. Daarmee is de nabestaanden van het verongelukte echtpaar groot en onherstelbaar leed aangedaan en wordt het slachtoffer tot op de dag van vandaag in forse mate gehinderd door de gevolgen van het ongeval. Zij hebben dat op de zitting op indrukwekkende wijze verwoord.

De mate van schuld van verdachte en de uitzonderlijk ernstige gevolgen kunnen slechts leiden tot een aanzienlijke onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank heeft bij de hoogte van de straf mee laten wegen dat verdachte reeds meerdere keren is veroordeeld voor drugsdelicten en het rijden onder invloed van alcohol en voorts dat hij meermalen geverbaliseerd is voor snelheidsovertredingen.