Wethouder gaat 'groeiend' Cornelius Haga niet helpen met eventuele uitbreiding

Het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam hoeft niet op hulp van Onderwijs-wethouder Marjolein Moorman te rekenen, wanneer de school in de toekomst wil uitbreiden. Moorman zei dat vandaag in het AT5-programma Park Politiek.

"We hebben een stop gezet op alle mogelijke subsidies, met name huisvestingssubsidies zijn daar belangrijk in, dus als er een aanvraag komt voor uitbreiding van het gebouw dan zullen we dat niet honoreren", vertelt Moorman. Ze vervolgt: "Er zullen ouders zeggen: "Maar onze kinderen hebben dat nodig". Ik geef het ook heel graag aan de kinderen, maar niet voordat het bestuur is weggegaan."

Of er een aanvraag voor uitbreiding van de school komt is niet zeker. Wel gaf het bestuur van de in opspraak geraakte school vorige week aan 135 nieuwe aanmeldingen ontvangen te hebben. Als die cijfers kloppen, dan is dat volgens Moorman een slechte zaak. "Er is een aantal ouders dat toch voor deze school heeft gekozen en, dat zal ik er meteen ook bij zeggen, dat vind ik zorgelijk."

Banden met terreurorganisatie
Het Cornelius Haga Lyceum kwam sinds begin maart veelvuldig in het nieuws, nadat burgemeester Halsema de gemeenteraad informeerde dat zij van de AIVD 'zeer verontrustende signalen' heeft gekregen over mensen die op de school werkzaam zijn. Zij zouden banden hebben onderhouden met de terreurorganisatie het Kaukasus Emiraat.

Het stadsbestuur, waaronder wethouder Moorman, wil nog steeds dat de schoolleiding opstapt. Maar die weigert dat vooralsnog. De vraag die blijft: heeft alle aandacht voor de school, ook vanuit het stadsbestuur, niet juist een averechts effect gehad op het aantal aanmeldingen?

"Dat weet ik niet, want ik weet niet wat er was gebeurd als we dit niet openbaar hadden gemaakt", zegt Moorman. "Maar dat er alsnog ouders zijn die zeggen: dit onderwijs wil ik voor mijn kinderen, dat vind ik zorgelijk."

Onderwijs past niet binnen democratische rechtsstaat
Volgens de directeur van de school, Söner Atasoy, zou er helemaal geen bewijs zijn voor de beschuldigingen aan het adres van het Cornelius Haga Lyceum. Maar dat is onzin vindt Moorman. "Dat zegt hij niet terecht, het is niet zo dat de inlichtingendienst alleen maar omdat ze bepaalde verdachtmakingen hebben, zoiets opschrijven en naar buiten brengen, dan zijn er harde bewijzen."

"Het gaat hier niet over islamitisch onderwijs, het gaat hier over onderwijs dat niet past binnen de Nederlandse democratische rechtsstaat."