Veel Amsterdammers willen graag verhuizen

In 2018 gaf 15 procent van alle huishoudens in een zelfstandige woning aan in de voorgaande twee jaar te zijn verhuisd, zo’n 1,1 miljoen huishoudens. Dat is meer dan in 2012 en 2015, toen zo’n 13 procent rapporteerde te zijn verhuisd. Ook de groep huishoudens met een verhuiswens nam toe: van 24 procent in 2012 naar 33 procent in 2015, om in 2018 uit te komen op 34 procent. Dit meldt het CBS op basis van het Woon Onderzoek Nederland (WoON) 2018, een driejaarlijkse enquête onder ruim 60.000 Nederlanders.

Het aantal huishoudens dat vanuit een koopwoning verhuisde steeg het sterkst: van 200.000 in de twee jaren voorafgaand aan 2015 naar 380.000 in de twee jaren voorafgaand aan 2018. Het aantal doorstromers vanuit een huurwoning nam in dezelfde periode toe van ruim 400.000 naar bijna 470.000 huishoudens. Het aantal starters op de woningmarkt steeg met 60.000 huishoudens.

Meer jongeren binnen twee jaar verhuisd
Onder jonge huishoudens was de toename in verhuizingen het grootst. In 2018 waren in de twee voorafgaande jaren 560.000 huishoudens tussen de 18 en 35 jaar verhuisd, tegen 480.000 in 2015. Alhoewel bij huishoudens van deze leeftijd het percentage starters op de woningmarkt het grootst is en deze groep ook is toegenomen, zit de groei in het aantal verhuizingen hier vooral bij de doorstromers vanuit een huurwoning. Relatief steeg het aantal verhuizingen in deze periode het hardst bij de 65- tot 75-jarigen: van 37.000 naar 66.000. Ook bij de andere leeftijdsgroepen was er een toename in het aantal verhuisbewegingen.

Percentage verhuizingen grootst in Groningen
Het percentage huishoudens dat in de voorgaande twee jaar is verhuisd was het grootst in de COROP-gebieden Overig Groningen en Noord-Friesland: 19 procent van de huishoudens die daar in 2018 woonden waren in de voorgaande twee jaar verhuisd. De groep verhuizers was het kleinst in Zuidwest-Friesland (10 procent), Delfzijl en omgeving en Noord-Drenthe (beiden 11 procent).

Toename in verhuisgeneigdheid
Huishoudens is tevens gevraagd of ze in de komende twee jaar willen verhuizen naar een andere woning. Hieruit blijkt dat onder alle huishoudens het percentage verhuisgeneigden is toegenomen: van ruim 24 procent in 2012 naar bijna 34 procent in 2018. Dit komt vooral doordat de groep die eventueel wel wil verhuizen of wel wil verhuizen maar niets kan vinden tussen 2012 en 2015 toenam. Het aandeel huishoudens dat binnen twee jaar beslist wil verhuizen bleef vrij constant tussen 2012 en 2018.

Verhuisgeneigdheid grootst in Amsterdam
In het COROP-gebied Groot-Amsterdam was in 2018 de totale verhuisgeneigdheid (eventueel en beslist) onder huishoudens met 41 procent het grootst. Ook in Overig Groningen was 41 procent verhuisgeneigd. In Midden-Limburg (25 procent), Zeeuws-Vlaanderen (26 procent) en Noord-Limburg (27 procent) was het aandeel verhuisgeneigde huishoudens het kleinst. In de gebieden met het hoogste percentage verhuizingen is over het algemeen dus ook de verhuisgeneigdheid groter.