60 procent arbeidsmigranten is binnen zes jaar weg

In 2011 schreven ruim 31.000 arbeidsmigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Eind 2016 was hiervan 59 procent weer uit ons land vertrokken. Ongeveer 3.000 arbeidsmigranten bleven korter dan een jaar in ons land; bijna 10 procent van de groep die in 2011 binnenkwam. Dit meldt het CBS op basis van een nieuw onderzoek, mede naar aanleiding van vragen van de media.

In het tweede jaar vertrok de grootste groep arbeidsmigranten: 7.400. Vanaf 2013 nam het aantal vertrekkers jaarlijks af. Van de oorspronkelijke groep arbeidsmigranten waren ongeveer vier op de tien kenniswerker. De kennismigranten komen vooral uit India, de overige arbeidsmigranten met name uit Polen.

Overige arbeidsmigranten uit de EU blijven het langst
In het onderzoek is naast een tweedeling in type (kennismigrant / overige arbeidsmigrant) ook een tweedeling gemaakt in herkomst: van binnen of buiten de Europese Unie (EU). Van de vier aldus onderscheiden groepen was eind 2016 het grootste deel over van de overige arbeidsmigranten uit de EU, namelijk 44 procent. Dit aandeel was bijna anderhalf keer zo groot als onder kennismigranten van buiten de EU (30 procent).

De instromende kennismigranten komen vaak op latere leeftijd naar Nederland. Ruim de helft van de instromers uit 2011 kwam als dertiger (38 procent) of veertiger (13 procent) naar Nederland. Onder overige arbeidsmigranten was ruim 54 procent jonger dan 30 jaar.

Kennismigranten vooral naar Amsterdam
Arbeidsmigranten vestigen zich overwegend in stedelijke gebieden. Van de kennismigranten woonden de meesten na binnenkomst in 2011 in COROP-regio Groot-Amsterdam met circa 36 migranten per 10 duizend inwoners. In deze regio gingen kennismigranten vooral aan de slag in de specialistische zakelijke dienstverlening (zoals onderzoeks- en adviesbureaus), de handel en de IT-sector.

Overige arbeidsmigranten (dus niet de kenniswerkers) zijn met name te vinden in de regio Delft en Westland (ruim 38 per 10 duizend inwoners). Daarbinnen ligt het zwaartepunt in de gemeente Westland, waar het aandeel overige arbeidsmigranten bijna het dubbele bedraagt van dat van de hele regio (75 per 10 duizend inwoners).

Veel kennismigranten tijdens verblijf naar een koopwoning
Onder kennismigranten die begin 2016 nog steeds in Nederland waren ingeschreven, was het aandeel huishoudens in een koopwoning meer dan verdubbeld tussen 2012 en 2016. Bij de groep overige arbeidsmigranten steeg het aandeel blijvers met een huurwoning in deze periode, en dan ging het met name om corporatiewoningen. Begin 2016 was dit aandeel ruim anderhalf keer zo groot als begin 2012. De WOZ-waarde van de woning waarin een kennismigrant verblijft is doorgaans hoger. Daarnaast bewoont een kennismigrant veelal een groter oppervlak.