Bijna 180.000 Polen aan het werk in Nederland

In 2017 werden ruim 838.000 banen vervuld door buitenlandse werknemers. Werknemers van Poolse herkomst vormen hiervan de grootste groep. Zij bezetten bijna 180.000 banen en behoren tot de laagst betaalden. Daarnaast zijn vooral de beter betaalde Duitsers en Belgen goed vertegenwoordigd op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit meldt het CBS op basis van het reguliere onderzoek Buitenlandse werknemers.

Van de 838.000 banen van buitenlandse werknemers  werd bijna de helft vervuld door personen uit een EU-land. Bijna 424.000 banen, iets meer dan de helft, werd vervuld door werknemers met een herkomstland buiten de EU. Hiervan waren ruim 125.000 banen van werknemers uit het Amerikaanse continent en bijna 121.000 banen van werknemers uit Europese landen buiten de EU, inclusief Rusland. Relatief weinig banen, een kleine 3,5.000, werden vervuld door werknemers uit Oceanië. In de rest van dit artikel wordt verder ingezoomd op werknemers uit EU-landen.

Ook veel Duitsers en Belgen
Er waren in 2017 ruim 414.000 banen van buitenlandse werknemers uit de Europese Unie. Bijna 180.000 van deze banen werden vervuld door werknemers met een Poolse herkomst. Er waren een kleine 46.000 banen van Duitse en ruim 28.000 van Belgische werknemers.

De banen met de laagste uurlonen worden vooral door werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen vervuld. Zo heeft ruim 70 tot 80 procent van de werknemers geboren in Roemenië, Polen, Bulgarije en Hongarije een baan met een uurloon onder de 15 euro per uur. Werknemers afkomstig van landen die al langer deel uitmaken van de Europese Unie, zoals Griekenland, Spanje, Italië en Portugal, verdienen meer. Het merendeel van deze groep verdient meer dan 15 euro per uur. De best betaalde werknemers zijn afkomstig uit de landen om ons heen.

Meeste Polen vallen onder de zakelijke dienstverlening
Een groot deel van de buitenlandse werknemers heeft een baan in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening, uitzendbureaus zijn in deze sector de belangrijkste werkgevers. Vooral werknemers afkomstig van een van de Midden- en Oost-Europese landen zijn in deze sector werkzaam. Daarnaast zijn werknemers uit Polen, Roemenië en Bulgarije relatief veel in de landbouw werkzaam.

Werknemers afkomstig uit landen die al langer deel uitmaken van de EU zijn relatief vaak werkzaam in de niet-commerciële dienstverlening. Hieronder vallen onder meer de overheid, het onderwijs en de zorg.