Lagerhuis stemt vanavond over tweede brexit-referendum

Het Britse Lagerhuis gaat vanavond stemmen over het houden van een tweede brexit-referendum. Een daar toe strekkend amendement is geselecteerd door speaker John Bercow.

Het is de eerste keer dat het Lagerhuis daadwerkelijk stemt over een tweede referendum. Het amendement behelst tevens een verzoek tot uitstel van de brexit. 

Het amendement geeft de regering de opdracht om een referendum te houden tussen een door het parlement goedgekeurde deal en remain, het niet verlaten van de EU. 

Het amendement wordt door grote delen van de oppositie gesteund. Maar de kans dat hij aangenomen wordt lijkt klein. Daarvoor is de steun van meerdere conservatieve rebellen nodig. 

Ook liet speaker John Bercow weer van zich horen door het tegengestelde amendement, dat een tweede referendum uitsluit, niet te selecteren. 

Update 18:33 uur:

Zoals verwacht is het amendement verworpen. En wel met 334 stemmen tegen en slechts 85 voor. Daarmee is een tweede referendum voor nu van de baan.