Journalist niet schuldig aan afluisteren gemeente Kerkrade

Het Openbaar Ministerie Limburg start geen strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de aangifte vanuit de gemeente Kerkrade tegen een journalist van Dagblad De Limburger in verband met afluisteren dan wel lekken van vertrouwelijke informatie. Na bestudering van de aangifte en de camerabeelden concludeert het Openbaar Ministerie dat er geen sprake is van enig strafbaar feit.

Vaststaat dat de betreffende journalist heeft gehoord wat er in de raadszaal werd besproken en hierover in de krant publiceerde. De vraag of hij dit heeft kunnen horen vanwege een luide geluidsinstallatie of omdat hij zijn oor te luister legde aan de deur maakt wettelijk gezien geen verschil. Immers, de journalist schond geen ambts- of beroepsgeheim, gebruikte geen technisch hulpmiddel om het gesprek in de raadszaal te kunnen horen of bevond zich niet op een plek waar hij niet had mogen zijn. Daarmee is er geen grond voor een strafrechtelijk onderzoek.