'Schaatsbond is er niet om mensen te pakken, maar om te voorkomen dat we mensen pakken'

In een interview met de Volkskrant zegt Harm Kuipers dat schaatsers in het verleden indirect gewaarschuwd werden bij verdachte bloedwaarden. Kuipers is arts en voormalig lid van de medische commissie van de internationale schaatsbond ISU. In die hoedanigheid was hij medeverantwoordelijk voor dopingbestrijding binnen het schaatsen.

Sinds 2000 werden bij verdachte bloedwaarden de betreffende schaatsers onder toezicht gehouden door de ISU. Door meerdere dopingcontroles in een korte tijd uit te voeren werden de schaatsers indirect gewaarschuwd dat hun bloedwaarden te hoog waren. Bij een volgende controle waren de bloedwaarden dan weer op normaal niveau.

In ruim vijftien jaar tijd hebben in totaal zo'n negentig schaatsers onder toezicht gestaan, waaronder vijf of zes Nederlanders. Wie de schaatsers zijn wil Kuipers niet prijsgeven. Wel stond de ploeg van SpaarSelect onder speciale belangstelling van de bond. De ploeg met onder andere Gianni Romme, Mark Tuitert, Marianne Timmer en Erben Wennemars werd medisch begeleid door Berend Nikkels. Nikkels was naast het schaatsen ook actief in de wielersport.

“Wij hadden als stelregel binnen de medische commissie: we zijn er niet op uit om mensen te pakken, maar vooral om te voorkomen dat we mensen pakken”, aldus Kuipers. “We proberen zoveel mogelijk corrigerend op te treden, hopelijk kunnen we daarmee dopinggebruik zoveel mogelijk voorkomen.”