Vrijwilligers zetten padden provinciale weg over

Elk jaar, vanaf ongeveer februari tot april, trekken padden en andere amfibieën van hun winterverblijf naar het water om zich voort te planten. Ze moeten daar vaak drukke wegen voor oversteken zoals de provinciale weg N225 tussen Amerongen en Elst. Zodra de schemering invalt trekken de padden erop uit. Omdat dat samenvalt met de spits, zetten vrijwilligers de beestjes veilig de weg over. Zonder hun hulp leidt dit, vooral op milde en vochtige avonden, tot een waar slagveld.

Marita Flikkema is coördinator van de werkgroep Padden Amerongen-Elst. “In de ochtend en ’s avonds brengen vrijwilligers de padden naar het voortplantingswater de Amerongse Bovenpolder, dat ten zuiden van de provinciale weg N225 tussen Amerongen en Elst ligt. Als we dit niet zouden doen, zou de paddenpopulatie weleens snel kunnen uitsterven.”

De vrijwilligers vangen de padden en andere amfibieën op in emmers die in de grond langs het amfibieraster zijn ingegraven. Tijdens avonden waarop veel padden op pad gaan, pakken de vrijwilligers de beestjes ook van de weg, waar geen rasters staan. Zij laten de dieren aan de overkant van de weg weer vrij.

Marita: “De gewone pad, de Bufo bufo, zetten we het meest over. Ook een aantal groene en bruine kikkers krijgen onze overzethulp en een enkele salamander en ringslang helpen we. Heel af en toe zien we een rugstreeppad in de emmer. Dat is een bedreigde soort. Padden zijn inheemse dieren en voor het hele ecosysteem belangrijk. Zij eten levende insecten en worden zelf door andere dieren zoals egels, dassen en diverse vogelsoorten gegeten.”