Khadija Arib schrijft thematekst herdenkingen 4 en 5 mei

Het National Comité 4 en 5 mei heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, gevraagd dit jaar de thematekst te schrijven. In haar tekst stelt Arib dat we onze democratie moeten liefhebben en onderhouden. “Een democratie kan ook in vredestijd gevaar lopen."

Aan de hand van deze tekst wordt bij de komende herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei stilgestaan bij de waarde van onze democratische rechtsstaat.

"Als mensen, heel geleidelijk, een muur optrekken tussen groepen in de samenleving en wij dat gewoon gaan vinden”, schrijft Arib. Ze haalt Madeleine Albright aan, die in haar boek Facism: A Warning zegt dat democratie veel meer is dan een systeem. Ze noemt het een manier van leven, een permanent gesprek.

Democratie, een opdracht
Volgens Arib maakt dat van onze democratie niet zozeer een gegeven, als wel een opdracht. “Onze democratie komt met een verantwoordelijkheid. Door vanuit de vrijheid van nu terug te kijken naar de onvrijheid van toen, zien we scherper dan ooit dat een democratie niet alleen geeft maar ook vraagt, namelijk om mee te doen. Natuurlijk door gebruik te maken van je stemrecht, maar ook door te debatteren, meningen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren, kritisch te oordelen en compromissen te sluiten. Door de stem van de minderheid, hoe afwijkend ook, te erkennen. En door in staat te blijven in de schoenen van de ander te gaan staan.”

Honderd jaar kiesrecht
De herdenkingen op 4 en 5 mei staan komend jaar in het teken van In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het National Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht.

De volledige tekst van Khadija Arib kun je hier vinden (PDF-bestand).