EU-akkoord over uploadfilter en linkbelasting

Er is een akkoord bereikt tussen onderhandelaars van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement over de tekst voor een nieuwe copyrightrichtlijn. Die gaat onder meer over een omstreden uploadfilter om te voorkomen dat auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt geupload, en een 'linkbelasting' waardoor moet worden betaald voor het tonen van 'kleine stukjes' werk van anderen. In september keurde het europarlement een tekst goed waarop veel kritiek kwam, maar het is nog onduidelijk hoeveel scherpe kantjes daar precies vanaf zijn geschaafd.

De overeengekomen tekst is nog niet vrijgegeven, maar het is al duidelijk dat niet langer de users maar websites en platforms zoals YouTube en Facebook op grond van artikel 13 verantwoordelijk worden voor aanwezige filmpjes, muziek en foto's. Die moeten ze wegfilteren of ervoor betalen. Nu is het nog zo dat rechthebbenden achteraf kunnen klagen. De vrees is dat er voor de zekerheid strenge filters komen die bijvoorbeeld ook memes blokkeren.

De linkbelasting (artikel 11) slaat op 'korte' stukjes tekst of wellicht ook andersoortige content van anderen, die samen met een link op een website worden geplaatst, en waarvoor volgens de richtlijn moet worden betaald.

Gevrijwaard
Naar verluidt zouden 'kleine' en 'nieuwe' websites van artikel 13 zijn gevrijwaard, maar het is nog niet duidelijk wat hieronder precies wordt verstaan, hoewel in de wandelgangen is gesproken over sites tot vijf miljoen unieke pageviews per maand, sites met een jaaromzet onder de tien miljoen euro, en sites die nog geen drie jaar bestaan. Voor artikel 11 zouden er geen uitzonderingen zijn, maar hier is onduidelijk wat men onder 'kort' verstaat.

"De onderhandelingen verliepen moeizaam, maar wat telt is dat we een eerlijk resultaat hebben dat geschikt is voor een digitaal Europa", aldus Andrus Ansip, de eurocommissaris Digitale Markt. Volgens hem zal de richtlijn de creatieve industrie beter beschermen.

Onder meer Paul McCartney en David Guetta spraken zich eerder uit voor de nieuwe regelgeving, maar anderen waaronder Wyclef Jean lobbyden er juist tegen. Platforms zoals YouTube bieden volgens hen juist kansen en de industrie zou ze niet als bedreiging moeten zien.

Het is nu aan de regeringen van de lidstaten om een oordeel te vellen. Volgens de NOS gebeurt dat later deze maand. Ruim een maand later moet het Europees Parlement er nog over stemmen, voordat de regels ingaan.