Nieuwe partij registreert zich bij kiesraad

De Partij Voor Behoud van de Nederlandse Identiteit (PVBNI) heeft zich aangemeld bij de kiesraad. Daardoor kan de partij met naamsaanduiding meedoen aan Tweede Kamer verkiezingen.

De PVBNI is een nieuwe partij met als statutaire doelstelling: "Partij voor behoud van de Nederlandse identiteit. Zelfstandigen zonder personeel moeten gelijke kansen krijgen op de markt. Kleine ondernemers moeten niet de dupe zijn van de grote bedrijven die vaak een monopoly positie bekleden op de markt. Daarnaast is het doel om de mens gelijkwaardig te behandelen. In artikel 1 van de grondwet staat dat iedereen gelijk wordt behandeld. Echter wordt dit in praktijk niet gedaan. Ons doel is om artikel 1 beter te waarborgen en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn."

Niet erg duidelijk, ook op de website van deze partij worden we niet veel wijzer over hun standpunten. Op de vraag van FOK! antwoordt het hoofd voorlichting en tevens voorzitter Georges Scheffer slechts dat de partij 'uiteraard' standpunten heeft. Hij wil deze pas bekend maken in aanloop naar de volgende Tweede Kamer verkiezingen waar de partij aan wil deelnemen.

De partij heeft als vestigingsadres een huisadres in de gemeente Steenwijkerland, waar ook de in Libanon geboren voorzitter Scheffer woont. Hij is naast voorzitter van de partij ook directeur van een IT-adviesbureau eveneens gevestigd op hetzelfde huisadres.

Al met al een onduidelijke partij die mag hopen dat de verkiezingen nog ver weg zijn. Wel hebben ze al de eerste opmerkelijke uitspraak op hun naam staan: