OM eist tien maanden tegen ex-werknemer Huawei vanwege corruptie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van tien maanden geëist tegen een voormalig salesmanager van Huawei Technologies (Huawei). Hij zou zichzelf hebben laten betalen in ruil voor het ‘gunnen’ van opdrachten door Huawei aan vier bedrijven. De salesmanager had volgens het OM via een verhullende constructie een belang in deze bedrijven. Hij zou zichzelf zo voor bijna 150.000 euro aan steekpenningen hebben laten betalen.

De aanleiding van het onderzoek was een aangifte van Huawei. Het door de FIOD verrichte onderzoek leidde tot verdenkingen van niet-ambtelijke corruptie, valsheid in geschrift en verduistering in dienstbetrekking. De verdachte was vanaf 15 oktober 2012 tot en met 31 maart 2014 als werknemer in dienst bij Huawei Nederland in de functie van salesmanager. De verdachte had een indirect belang in vier ondernemingen, aan welke Huawei via hem opdrachten verstrekte.

Die ondernemingen maakten facturen op, die via tussenpersonen van Huawei aan die ondernemingen werden uitbetaald. Vervolgens ontving de verdachte vergoedingen vanuit die ondernemingen. Verschillende van die facturen zijn met betrokkenheid van de verdachte valselijk opgemaakt. Ook heeft verdachte zich door het goedkeuren van een bepaalde betaling namens Huawei schuldig gemaakt aan verduistering van gelden van Huawei. De verdachte handelde in strijd met de interne regels van de onderneming door niet kenbaar te maken dat hij een belang in die ondernemingen had.

Ernst van de feiten
“Verdachte vervulde als het ware een verborgen dubbele rol. Dit schendt de interne arbeidsrechtelijke verhouding tussen werkgever en werknemer en beschadigt het vertrouwen dat een werkgever moet kunnen stellen in zijn werknemer” zei de officier van justitie op zitting. En dat niet alleen: “De schade is breder dan dat, ook de integriteit van de betreffende economische sector en de integere dienstverlening in deze sector komt door dergelijke gedragingen onder druk te staan. Verdachte heeft door zijn niet-integer gedrag giften tot een totaalbedrag van EUR 145.254 ontvangen.”

In het kader van bedoelde heimelijke constructie werden door toedoen van verdachte valse facturen opgemaakt en gebruikt, betoogde de officier: “De verdachte heeft hierdoor het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer moet kunnen worden gesteld in de echtheid van dergelijke documenten ernstig beschaamd. “ Ook heeft verdachte zich nog schuldig gemaakt aan verduistering van een geldbedrag toebehorend aan Huawei: “Hierdoor heeft verdachte ernstig misbruik gemaakt van het in hem als werknemer gestelde vertrouwen.” Het gaat om een verduisterd bedrag van EUR 21.780. “Het betreft ernstige strafbare feiten, waarbij verdachte een heel kwalijke rol heeft gespeeld. Verdachte had een verantwoordelijke functie bij Huawei. Hij had beter moeten weten en niet zijn financieel gewin voorop moeten stellen.” De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 10 maanden. Ook eiste de officier een toewijzing van een schadeclaim van Huawei van in totaal 380.645,85 euro.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.