Nieuw: de 'pop-up-wijkagent'

Woon je in de omgeving van De Bilt? Dan is de kans groot dat je in de toekomst een pop-up-wijkagent tegenkomt. De politie start in die gemeente namelijk een pilot waarbij de wijkagenten elke week een aantal uur letterlijk met een klaptafel ergens in de wijk neerstrijkt.  Bij de pop-up-wijkagent is het mogelijk om laagdrempelig kennis te maken met de wijkagent, een vraag te stellen of problemen voor te leggen. Aangifte doen is niet mogelijk, wel kan er een afspraak gemaakt worden om op een later tijdstip aangifte te doen. 

De pop-up-wijkagent zal voor het eerst proefdraaien op 12 februari tussen 15:30 en 16:30 uur op de Hessenweg in De Bilt. Tien dagen later, op 22 februari, zal er op dezelfde plek tussen 13:00 en 14:00 uur een agent aanwezig zijn. Bij succes wordt er gekeken of de pop-up-agent ook elders ingezet kan orden zoals bijvoorbeeld bij een evenement in het dorp. Nieuwe tijden en locaties van de pop-up-agent worden door gegeven via het Facebookaccount en het Twitteraccount van de politie in De Bilt.