VS uit kernwapenverdrag met Rusland

De VS maakt aanstalten om uit het INF-atoomwapenakkoord met Rusland te stappen. Met ingang van zaterdag is het opgeschort, aldus minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Volgens de Amerikaanse regering houdt Rusland zich niet aan de voorwaarden, en heeft het land zes maanden om in te schikken. Zo niet, dan zegt de VS het definitief op.

De uit 1987 stammende atoomwapendeal gaat over middenlange afstandsraketten, en werd destijds getekend door de Amerikaanse president Ronald Reagan en Sovjetleider Michail Gorbatsjov. De Navo roept de Russen op om zich binnen de gestelde termijn "volledig en verifieerbaar" aan het akkoord te houden zodat het kan worden gered. Gevreesd wordt dat er anders een nieuwe kernwapenwedloop ontstaat.

De Navo zegt dat Rusland nieuwe kernwapens maakt die het akkoord schenden. Steen des aanstoots is de zogeheten SSC8-raket. Rusland ontkent echter dat die onder het verdrag valt, maar de Navo zegt dat Rusland verantwoordelijk is indien de deal sneuvelt.

Het INF-akkoord neemt sinds de Koude Oorlog een centrale plek in bij de beheersing van kernwapens. Het was het eerste verdrag dat een hele klasse wapens verbood: vanaf de grond gelanceerde kruisraketten met een bereik tussen de 500 en de 5500 kilometer. De Russen stellen dat de SSC8 een bereik heeft van 480 kilometer.

Er zou echter ook iets anders achter de opschorting kunnen zitten: China. Amerikaanse beambten uiten al enige tijd bezorgdheid over grote aantallen raketten die de Chinezen in Azië plaatsen. Hier kan de VS niets tegenover zetten vanwege gebondenheid aan het verdrag.