Klanten XS4ALL dreigen massaal met vertrek

Het volgende persbericht is ons toegekomen: 'De weigering van KPN om serieus in gesprek te gaan over het behoud van XS4ALL heeft bij veel klanten kwaad bloed gezet. Het actiecomité 'XS4ALL moet blijven' heeft in enkele dagen tijd 1180 e-mails gekregen van klanten die aan het comité vragen waar ze naar over kunnen stappen, nu KPN niet thuis geeft. Ook nam het aantal mensen dat de petitie voor behoud van XS4ALL tekende met nog eens 2000 mensen toe; de teller staat nu op bijna 47.000 steunverklaringen, wat overeen komt met zo'n 20 procent van het klantenbestand. Het actiecomité roept XS4ALL-klanten op nog niet weg te gaan en hun XS4ALL-abonnement voorlopig te behouden, tot er een alternatief is.

Overigens melden niet alleen XS4ALL-klanten zich bij het actiecomité. Er komen ook berichten binnen van mensen die alleen maar klant zijn bij KPN, maar die zo boos zijn over het besluit van KPN om XS4ALL op te doeken, dat zij aangeven hun aansluiting bij KPN op te gaan zeggen.

Maandagavond 28 januari worden de opties besproken die er zijn nu KPN vasthoudt aan het plan van de nieuwe directeur consumenten Jean-Pascal van Overbeke. Het comité begrijpt niet dat KPN zich star opstelt, weigert opties voor behoud van het zeer winstgevende XS4ALL te onderzoeken en het risico wil nemen tienduizenden klanten te verliezen.

In het Amsterdamse Waag worden de unieke waarde van XS4ALL en de oplossingsrichting voor klanten die weg wilen bij KPN besproken met onder andere Michiel Buitelaar (voormalig directeur consumenten KPN, CEO CX Company), Brenno de Winter (publicist en beveiligingsexpert), Susanne van Nierop (hoofdredacteur Adformatie) en diverse leden van het actiecomité. Achter de schermen zijn er al verkennende gesprekken met geïnteresseerde partijen.

Wegens overweldigende belangstelling voor de bijeenkomst in Waag zal deze live worden gestreamd. Op www.xs4allmoetblijven.nl is vanaf maandag 17:00 uur informatie te vinden over de stream. De avond begint om 20:00 uur. Meer informatie over het event is te vinden op https://waag.org/nl/event/de-toekomst-van-xs4all.'

De petitie over de merknaam is, op het moment van schrijven, 47.272 maal ondertekend.