Elektrische Biro is een brommobiel

Een rechter heeft geoordeeld dat de Biro geen gehandicaptenvoertuig is, maar gewoon een brommobiel. Dit zou betekenen dat het elektrische wagentje niet langer op de stoep geparkeerd mag worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schrijft dit op Twitter. Iedereen die een Biro gebruikt moet voortaan een AM rijbewijs en kenteken hebben en mag niet meer op het fietspad rijden.

Met deze uitspraak kunnen gemeenten waarschijnlijk beter gaan handhaven. Tot nu toe worden deze voertuigen massaal op stoepen geparkeerd. Bezitters doen dit omdat de elektrische voertuigen volgens de wetgeving vallen onder gehandicaptenvoertuigen. De gevolgen van de uitspraak zijn echter nog niet helemaal helder, omdat dit een uitspraak is van een politierechter die niet op schrift staat.