Defensie pakt achterstallig onderhoud aan

Defensie laat deze en volgende maand 3 zogenoemde expertteams de staat van rond de 300 legeringsgebouwen, inclusief die in Münster en de Caraïben, in kaart brengen. Daardoor ontstaat er goed inzicht in wat er de komende jaren kan worden verbeterd. Daarnaast wordt dit jaar 25 miljoen extra geïnvesteerd in de verbetering van werkplekken en locaties. Het gaat in eerste instantie om het wegwerken van onderhoudsachterstanden die in de periode van bezuiniging zijn ontstaan.

De expertteams bestaan uit medewerkers van het Defensie Ondersteuningscommando, per locatie aangevuld met lokale verantwoordelijken. Bij de bezoeken sluit ook het interventieteam van de Commandant der Strijdkrachten aan. De gebouwen staan verspreid over alle 48 Defensielocaties in Nederland.

In elk pand bekijken de teams een aantal kamers, het sanitair en andere voorzieningen zoals huiskamers, pantry’s en wasmachines. Zij letten aan de hand van checklists op: normering vastgoed, brandveiligheid, bouwveiligheid, hygiëne, comfort, wifi en gezondheid en het gebruik van de legeringsfaciliteiten.

Als tijdens de inventarisatie blijkt dat de veiligheid en/of gezondheid van de binnenslapers in het geding is, wordt dat direct aan de objectvergunninghouder gerapporteerd. Die neemt vervolgens maatregelen.

Tijdens de inventarisatie van de legeringsgebouwen worden alle gegevens en aanvullende informatie in een database ingevoerd. Die geeft in een totaaloverzicht het eindoordeel over alle gebouwen en maakt de prio-locaties zichtbaar. Het eindrapport van de inventarisatie wordt uiterlijk 1 maart aangeboden aan staatssecretaris Visser.

Defensie pakt achterstallig onderhoud aan (Foto: Archieffoto Defensie)
Defensie pakt achterstallig onderhoud aan (Foto: Archieffoto Defensie)