Groen licht voor illegalenopvang Amsterdam

Amsterdam gaat door met de plannen om honderden ongedocumenteerden illegalen 24 uur per dag op te vangen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor dit plan van GroenLinks wethouder Rutger Groot Wassink. Het voorstel is om ze 1,5 jaar lang in panden, verdeeld over heel de stad te laten wonen. De plannen kosten alleen dit jaar 11,5 miljoen euro.

De illegalen mogen tijdelijk in de panden blijven en de tijd gebruiken om over hun opties na te denken en aan hun zaak te werken. Dat zou dus ook terugkeer naar het land van herkomst kunnen zijn. De VVD, het CDA en het Forum voor Democratie waren tegen, maar een ruime meerderheid van GroenLinks, D66, PvdA, SP, Denk, CU en Bij1 steunde de plannen.

Het kan gaan om gemeentelijk eigendom, maar ook commercieel vastgoed of oude scholen. Er moeten minstens 10 lokaties komen die eerlijk verdeeld gaan worden over de stad. Groot Wassink beloofde dat, voordat er besluiten worden genomen, er ook gesproken zal worden met de buurt over de komst van deze centra.

Het is de bedoeling dat de uitgeprocedeerden zelf gaan koken en aan zelfbeheer doen. Er is wel woonbegeleiding en leefgeld beschikbaar. De illegalen moeten wel meewerken aan perspectief. Tijdens de opvangperiode wordt met juristen gekeken of een verblijfsvergunning toch mogelijk is, is dat niet zo dan wordt wel gericht aan terugkeer gewerkt. Maar Groot Wassink wist op vragen van Groen Links wel te melden dat Amsterdam niet zal toestaan dat gedwongen uitzettingen vanuit Amsterdam gaan plaatsvinden. "Wij jagen niet op illegalen"