Amsterdam wil mystery guest ook op arbeidsmarkt inzetten

In het coalitieakkoord stond het al aangekondigd, maar nu zijn de plannen concreter. Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) wil met ROC Amsterdam een pilot starten om mystery guests in te zetten om discriminatie op de arbeidsmarkt in Amsterdam aan te pakken.

De mystery guests worden heel specifiek ingezet om stagediscriminatie te bestrijden. Volgens de wethouder is het onderdeel van een bredere aanpak, zo schrijft hij aan de gemeenteraad. De gemeente gaat onder andere samen met mbo-instellingen en leerbedrijven praten over het tegengaan van arbeidsdiscriminatie. Hoe de pilot met ROC Amsterdam er precies uit gaat zien, wordt nog onderzocht. 

In de horeca in de stad worden mystery guests al met succes ingezet. In december werd bekend dat vier horecazaken een waarschuwing hebben gekregen van burgemeester Halsema nadat bleek dat ze bij hun deurbeleid discrimineren. Dit was na bezoeken van mystery guests. Het stadsbestuur wil de methode ook de komende jaren blijven inzetten.

Nu wil de gemeente ook onderzoeken of de methode inzetbaar is bij de gemeente zelf als werkgever en andere sectoren. De plannen zullen nog verder uitgewerkt worden.