Jointje roken zorgt voor grotere hersenen bij tieners

Het roken van één of twee jointjes op zeer jonge leeftijd kan al zorgen voor een verandering in hersenvolume, zo meldt een internationaal onderzoeksteam in een op maandag gepubliceerd artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Neuroscience.

In het artikel beschrijven de onderzoekers de resultaten van hersenscans van 46 14-jarige jongens en meisjes uit Ierland, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Het roken van enkele jointjes zorgde al voor de groei van hersenregio's die betrokken zijn bij emotie-gerelateerde processen, leren en het vormen van herinneringen.

"De meeste mensen zouden vooralsnog niet aannemen dat het roken van enkele joints zo'n impact zou hebben, dus we waren erg benieuwd naar de resultaten en dan voornamelijk naar de effecten op de hersenen na het allereerste gebruik van cannabis", aldus  Hugh Garavan, professor in de psychiatrie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Vermont en hoofdverantwoordelijke van dit onderzoek.

In het onderzoek wordt niet duidelijk wat het grootteverschil zou betekenen, maar de onderzoekers zeggen dat de vergroting van de grijze component in de hersenen precies het tegenovergestelde is van wat zou moeten gebeuren in die specifieke hersenregio's op die leeftijd.

"De hersenregio's krimpen normaalgesproken op die leeftijd. Het lijkt erop dat de hersenen op die leeftijd bezig zijn met het efficiënter maken van de zenuwverbindingen. De groei als gevolg van het gebruik van cannabis kan betekenen dat dit 'wegsnoeien' van hersenmateriaal verstoord is, of dat er grotere zenuwbanen ontstaan."

Andere experts vinden deze resultaten interessant, maar de conclusies enigszins voorbarig. David Nutt, professor in de neuropsychopharmacologie van het Imperial College in Londen: "Een vergrote grijze massa in de hersenen kan geen kwaad, dus dit onderzoek laat niet zien dat het roken van cannabis op zo'n jonge leeftijd kwaad kan. Toch is dit onderzoeksveld belangrijk en zijn de resultaten interessant genoeg dat vervolgonderzoeken uitgevoerd dienen te worden."

"Zoals zo vaak dienen deze resultaten ook door anderen gevonden te worden. Daarnaast moeten de mechanismen waarom dit gebeurt onderzocht worden en, niet geheel onbelangrijk, welke factoren zorgen er voor dat cannabisgebruik bij de één wel een vergroting laat zien en bij de ander niet."