Klaas Dijkhoff trapt op klimaatrem en noemt Jetten 'drammer'

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft in een interview in de Telegraaf hard uitgehaald naar het klimaatbeleid van het kabinet. 

In het interview stelt Dijkhoff dat hij zich niet gebonden voelt aan het onlangs gepresenteerde klimaatakkoord. Hij stelt dat het eindrapport van de zogenaamde klimaattafels slechts een advies aan de politiek is. Volgens hem begint het werk van de politiek nu pas. 

Dat gaat lijnrecht in tegen de opvattingen van coalitiepartner D66, die partij stelde al voor het begin van de klimaatonderhandelingen dat het kabinet de uitkomst gewoon moet uitvoeren. De kans dat hij dat gaat doen noemt Dijkhoff echter ’nihil’. 

Maar daarmee is de kous nog niet af voor Dijkhoff, zo noemt hij in het interview zijn coalitiepartner D66-fractieleider Rob Jetten een ‘drammer’. "Als Jesse Klaver van GroenLinks op tv praat over het klimaat dan daalt het draagvlak met één procent. Rob Jetten is dat nu ook aan het doen. Hij is nu aan het drammen, ja." Ook schuwt Dijkhoff grote woorden niet. Zo laat hij optekenen dat, hij wanneer hij voor de keuze wordt gesteld, liever het kabinet laat vallen dan de burger.

Inhoudelijk verzet Dijkhoff zich voornamelijk tegen maatregelen die de burger disproportioneel raken. Zo vindt hij dat mensen die van het gas af moeten niet op hoge kosten gejaagd mogen worden. Bijvoorbeeld door de aanschaf van een warmtepomp.

Al met al een forse uithaal van Dijkhoff. Maar wat is de betekenis er van? Dat is nog maar de vraag. Is dit het begin van een klimaatoorlog binnen het kabinet? Het zou kunnen. Maar de kans is minstens even groot dat dit de aftrap is van verkiezingsjaar 2019.

Dijkhoffs tas is volgens deze tweet wel groen