Kerkasieldienst duurt al ruim 1500 uur

Het Armeense gezin Tamrazyan verblijft al sinds oktober in buurt- en kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenkestraat in Den Haag. Door gebruik te maken van kerkasiel probeert het gezin uitzetting naar Armenië te voorkomen. 

Volgens Derk Stegeman, coördinator kerkasiel, is Armenië voor de één inderdaad een veilig land, maar voor anderen niet. Terugkeren naar Armenië zou voor dit specfieke gezin zelfs levensgevaarlijk zijn zo zou gebleken uit onderzoek. Daarom zou Mark Harbers gebruik moeten maken van zijn discretionaire bevoegdheid: "Het gaat om een gezin dat hier negen jaar woont. Het gaat over een familie die ruimschoots in aanmerking komt voor het kinderpardon."

Inmiddels duurt de kerkdienst al meer dan 1500 uur en is de kerk niet van plan om te stoppen. De continukerkdienst wordt gesteund door ruim 700 predikanten, priesters en voorgangers uit het hele land.