May geeft Blair uitbrander

De Britse premier Theresa May heeft uitgehaald naar haar voorganger Tony Blair, vanwege de steun voor een nieuw Brexitreferendum van laatstgenoemde. Volgens May zijn Blairs uitspraken ondermijnend, en beledigen ze het premiersambt dat hij ooit bekleedde.

Blair, voor Labour premier tussen 1997 en 2007, zei vrijdag in Bussel dat een nieuw referendum de logische uitkomst is als geen van de andere mogelijkheden werken. Hij riep May op om dit in principe mogelijk te maken, net als alternatieve overeenkomsten met de EU zoals Noorwegen en Canada die hebben, als opties naast haar eigen deal met Brussel. Voor Mays eigen overeenkomst lijkt namelijk bij lange na geen meerderheid te zijn in het Britse parlement.

De BBC zegt dat Mays kritiek op Blair opvallend geïrriteerd van toon was. Volgens haar kan de Britse regering niet, "zoals hij zou doen", de verantwoordelijkheid om de uitslag van het referendum van 2016 te implementeren, naast zich neerleggen.

"Het parlement heeft de democratische plicht om te leveren waar de Britse bevolking voor heeft gestemd", aldus de premier. "Er zijn teveel mensen die dit proces willen ondermijnen voor hun eigen politieke belangen, in plaats van te handelen in het nationale belang."

Onacceptabel
Mays overeenkomst met de EU is voor tot wel honderd Conservatieve parlementariërs onacceptabel. Vooral het vangnet voor de Ierse grens is ze een doorn in het oog. Die grens is open sinds het Goede Vrijdagakkoord uit 1998 - dat volgde op decennia van sektarisch geweld - en moet volgens dit akkoord ook openblijven.

Het probleem is dat de Britse regering, deels onder druk van de Noord-Ierse unionisten, niet accepteert dat één landsdeel - Noord-Ierland - anders zou worden behandeld dan de andere landsdelen. Hierdoor is een douanegrens in de Ierse Zee uitgesloten, en dus regelt het vangnet dat bij het uitblijven van andere oplossingen het hele Verenigd Koninkrijk EU-regels blijft volgen.

De hoofdreden dat May haar deal vooralsnog niet door het parlement krijgt, is dat de Britten niet eenzijdig uit die vangnetregeling mogen stappen, maar alleen na toestemming van de EU. De reden is dat het anders niet de garantie voor een open grens zou bieden die het behoort te zijn, maar de parlementariërs stellen dat Groot-Brittannië op deze manier de EU niet echt verlaat. Afgelopen week klonken bovendien geluiden dat de Ieren moeten stoppen zich vijandig op te stellen en 'hun plek moeten kennen.'

Wedkantoren
Het lijkt er ondertussen steeds meer op dat er voor geen enkele Brexit-variant een meerderheid in het Lagerhuis is te vinden, en daarom is de kans op een tweede referendum bij de wedkantoren inmiddels richting de vijftig procent aan het gaan.

May heeft gezegd dat ze haar deal uiterlijk 21 januari ter stemming aan het Lagerhuis zal voorleggen, maar de kans dat ze het erdoor krijgt lijkt uitermate gering. Dan is de verwachting dat ook binnen de Conservatieve Partij de roep om een tweede referendum sterker wordt. Het staat namelijk allerminst vast dat 'Remain' een nieuwe volksraadpleging zou winnen: de Britse bevolking is net als het parlement nog steeds tot op het bot verdeeld. De gedachte is dan dat een nieuwe 'Leave'-overwinning de gemoederen tot bedaren zou brengen en May in staat zou stellen haar deal wél door het parlement te krijgen.

May geeft Blair uitbrander