Activiste die Jip de kip stal is wel schuldig, maar krijgt geen straf

Sandra van de Werd, die in januari 2016 een kip meenam uit een studieproject bij de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam, wordt wel schuldig verklaard aan diefstal, maar krijgt geen straf opgelegd. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald.

Zelf slachten
De kip, Jip, was door een student gebruikt als onderdeel van een opdracht: ensceneer een situatie die discussie op gang brengt. De student stelde de kip tentoon in een ren in de kantine van de school met de vraag of de kip moest blijven leven of worden geslacht. Als de meerderheid zou kiezen voor ‘dood’, dan zou de student – die eerder de landbouwschool volgde – de kip zelf slachten.

Een boete
Nadat het project via de media bekend werd, kwam Sandra in actie. Zij haalde de kip uit haar kooi, liet vegetarische ‘kipstuckjes’ en een briefje achter en liep weg met de kip. Zij werd ingehaald door een medewerkster van de hogeschool, waarna de politie de activiste meenam. Ze kreeg een boete van 200 euro, maar weigerde die te betalen. Zij vond dat ze geen diefstal had gepleegd, maar een hulpbehoevend dier had geholpen – en dat is een wettelijke verplichting volgens de Wet Dieren.

Niet hulpbehoevend
De rechtbank oordeelt echter dat de omstandigheden waaronder de kip in haar hok werd gehouden niet zodanig slecht waren dat de kip om die reden hulpbehoevend was. De rechtbank komt niet toe aan de vraag of de kip wel hulpbehoevend zou zijn op het moment dat besloten zou zijn dat Jip geslacht zou worden. De toekomst van de kip was namelijk onzeker: het project zou nog een aantal dagen duren. Nu duidelijk is dat de kip geen hulpbehoevend dier was, heeft de activiste ook niet gehandeld ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.

Wel diefstal
Evenmin was er sprake van overmacht wegens noodtoestand: omdat de kip niet hulpbehoevend was, was er geen sprake van een situatie waarin de activiste werd gedwongen om te kiezen uit onderlinge strijdige plichten en belangen. De vrouw wordt dus veroordeeld voor diefstal: zij heeft de kip zonder toestemming meegenomen en had niet de bedoeling deze terug te geven. Maar: omdat het lang heeft geduurd voordat de zaak is behandeld en omdat de activiste geen strafblad heeft, legt de rechtbank haar geen straf op.