Ontwerp Nederlands paviljoen Dubai EXPO 2020 onthuld

Met een paviljoen dat geen gebouw is maar een eigen biotoop en waarin circulair centraal staat, neemt Nederland op onderscheidende wijze deel aan de Dubai EXPO 2020.

Een paviljoen als circulair klimaatsysteem zorgt voor een unieke belevenis waarmee de zintuigen van zowel de dagjesmensen als de zakelijke bezoekers worden geprikkeld. Dat heeft de Nederlandse consul-generaal in Dubai samen met het consortium dat verantwoordelijk is voor het ontwerp vandaag in Dubai bekendgemaakt. Het paviljoen vormt daarmee een van de hoogtepunten van de meerjarige Nederlandse campagne in de Golfregio, waarin de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van water-energie-voedsel centraal staat.

‘We zijn trots op dit prachtige ontwerp, waar we laten zien waar Nederland voor staat. Integrale oplossingen, verbindend en uniek, en uiteraard met water, energie en voedsel waar we koplopers in zijn’, aldus minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Klimaat als Paviljoen
Het unieke design van het paviljoen laat de bezoeker de verbinding tussen water, energie en voedsel beleven en brengt het krachtig in beeld. Een circulaire klimaatsysteem – te vergelijken met een biotoop - die een intense zintuigelijke ervaring biedt aan zowel de dagjesmens als de zakelijke bezoeker. Een miniwereld waar je in kan stappen, waar water, energie en voedsel onlosmakelijk zijn verbonden en het klimaat op natuurlijke wijze gecontroleerd wordt. In een land met een droog woestijnklimaat creëert Nederland een biotoop waarin we ons eigen water, energie en voedsel produceren, dat niet tot stand kan komen zonder onderlinge verbinding.

Ook met het exterieur en interieur zet Nederland de toon. Het geheel wordt gebouwd met lokaal gehuurde en lokaal voorhanden zijnde van bouwmaterialen, waardoor transport tot een minimum wordt beperkt. Maar ook het interieur bestaat uit gehuurde elementen. Alle materialen worden teruggegeven aan de regio na afloop of krijgen een volgende bestemming. Met deze aanpak wordt de ecologische footprint van het paviljoen zelf tot het minimale wordt beperkt.

Platform voor het bedrijfsleven
Dit paviljoen is niet alleen ‘Connecting Minds’ van prachtige innovaties, kennis en ervaring. Maar het is ook een fantastisch ontmoetingspunt waar bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen kunnen komen om te netwerken, kennis te delen, kortom te laten zien wat Nederland te bieden heeft. Het biedt een podium om zakelijke events te organiseren in de business lounges en zo kansen te verzilveren. Met diverse events zowel in het Nederlandse paviljoen als daarbuiten zet Nederland zich in om vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Tussen 20 oktober 2020 en 10 april 2021 vindt de 35e universele wereldtentoonstelling plaats in Dubai. Het is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten. Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ presenteren 170 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën.

Met een geschat aantal bezoekers van 20-25 miljoen biedt de Dubai EXPO 2020 veel mogelijkheden en kansen voor deelnemers en bezoekers. De Nederlandse deelname heeft tot doel om Nederlandse stakeholders uit de publieke- en private sector een platform te bieden om zowel vooraf als tijdens de Dubai EXPO hun netwerk en positie in de Golfregio te versterken.

Hier kun je het ontwerp bekijken