Kinderen verdwenen na smokkel, OM eist gevangenisstraffen en werkstraffen

Waarom is mensensmokkel en in dit geval stelselmatige mensensmokkel zo erg? Omdat het illegaal binnenloodsen van mensen in het Nederlandse grondgebied een aantasting betekent van de Nederlandse immigratie wet- en regelgeving. Oftewel, het controleerbaar en beheersbaar houden van de immigratie en daarbij het belang van internationale afspraken over de opvang van vluchtelingen die serieus in hun bestaan worden bedreigd. En daarom stonden vandaag vier verdachten van mensensmokkel voor de rechter in Den Bosch: drie mannen en een vrouw.

Gewoon op school
Twee keer vliegen de 35-jarige vrouw en haar man, de 37-jarige hoofdverdachte in deze zaak, beide uit Geldrop, met kinderen van Athene terug naar Nederland. In oktober 2016 doen zij dat met twee kinderen op de paspoorten van hun eigen kinderen, zo lijkt het. Maar die zitten gewoon op school, blijkt uit de gegevens van de leerplichtambtenaar. Een paar maanden later leggen ze dezelfde reis af met een jongetje die zij voordoen als hun minderjarig zoontje. Maar ook deze keer zit hun zoontje gewoon in de klas in Nederland.

De vrouw erkent in haar verhoor het meenemen van de kinderen, naar eigen zeggen moest ze op die kinderen passen van haar man. Bij de terechtzitting komt zij daarop terug. Wat er met deze kinderen is gebeurd is niet bekend. Wel is de telefoon van de hoofdverdachte bij de tweede keer niet veel later na aankomst op de Eindhoven Airport, actief in de buurt van de grens met Duitsland. Dat duidt erop dat dit kind is meegesmokkeld naar Duitsland.

Ook dit feit bekent de vrouw, maar haar man komt met een voor het OM volstrekt ongeloofwaardige verklaring. Hij zou zijn zoon bij familie in een vluchtelingenkamp hebben achtergelaten en daarvoor verlof van school hebben gekregen en hem later weer hebben opgehaald. “Ik weiger te geloven dat een ouder zijn eigen kind in zo’n kamp zou achterlaten.” Waar het gesmokkelde kind nu is, is onbekend.

Toeval of te toevallig?
10 december 2016, wordt op Schiphol een vrouw bij de douane tegengehouden met het paspoort van de 35-jarige verdachte vrouw. Maar dat is ze niet. In haar telefoon staat wel het telefoonnummer van de 37-jarige hoofdverdachte, die blijkt ook aanwezig te zijn op Schiphol. Zijn verklaring hiervoor is dat hij een vriend kwam ophalen. Die vriend zat naast deze vrouw met het verkeerde paspoort. “Toeval,” zegt de verdachte hierover. “Te toevallig,” noemt de officier van justitie het.

Deze vrouw vertrekt naar asielcomplex Ter Apel en later verdwijnt ze naar Duitsland. Steeds is de telefoon van de 37-jarige hoofdverdachte in de buurt waar zij is. Maar hij ontkent deze vrouw te kennen.

Op 4 oktober 2017 vliegt de 37-jarige hoofdverdachte weer vanuit Athene via Zürich naar Schiphol met in de stoel naast zich de 22- jarige verdachte uit Zaandam, althans volgens zijn paspoort. Maar het is het broertje van een vriend van de hoofdverdachte.

Paspoort vermist
Deze 35-jarige vriend uit Son en Breugel heeft hem eerder naar Eindhoven Airport gebracht en bij aankomst op Schiphol belt de 37-jarige hoofdverdachte met hem om te zeggen dat ze er per trein aankomen. Camerabeelden bevestigen dat de hoofdverdachte inderdaad te zien is met het broertje van deze 35-jarige vriend. Deze vriend heeft onze hoofdverdachte ingeschakeld om zijn broertje vanuit Griekenland naar Nederland te krijgen en aan de 22-jarige verdachte gevraagd of dat op zijn paspoort kon. Deze geeft zijn paspoort af en heeft het paspoort daarna als vermist opgegeven.

Op basis van al het voorgaande is de officier van justitie van oordeel dat alle feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden. Dat de 37-jarige hoofdverdachte tezamen en in vereniging behulpzaam is geweest bij de toegang tot, of de doorgang door Nederland met gebruik van paspoorten van anderen.

“Er is nog een aspect dat mensensmokkel een zeer ernstig strafbaar feit maakt en dat is dat smokkelaars heel makkelijk misbruik kunnen maken van gesmokkelden. Niet alleen moeten ze vaak grove bedragen betalen, maar zijn ze ook totaal afhankelijk van de smokkelaar; zij spreken de taal niet, weten de weg niet, en zijn volledig overgeleverd aan de grillen van de smokkelaar wat de reis en het onderdak betreft. Dat maakt dat zij zich in een enorm kwetsbare positie bevinden en dat is de reden dat aan mensensmokkel zwaar wordt getild,”aldus de officier ter zitting.

Geen idee
Wat betreft de gesmokkelde kinderen, heeft het OM geen idee wie het zijn en waar ze terecht zijn gekomen. De verdachten hebben daar niets over willen of kunnen zeggen: “Het zou dus zomaar kunnen dat deze kinderen in een illegaal circuit terecht zijn gekomen van uitbuiting of prostitutie. We weten het niet! Hetzelfde geldt voor de vrouw die na Ter Apel spoorloos is verdwenen.”

De officier eist voor deze ernstige feiten tegen de 37-jarige hoofdverdachte 30 maanden gevangenisstraf voor de mensensmokkel. Ook zou hij een bedrag van 23.744,30 euro moeten betalen. Geld dat hij verkregen én verdiend heeft aan het smokkelen. Zijn vrouw is bij één smokkel minder betrokken en volgens de officier heeft zij minder in de pap te brokkelen.

Daarom eist zij tegen haar 18 maanden gevangenisstraf. De 22-jarige verdachte en de 35-jarige verdachte die zij verdenkt van het medeplegen van één smokkel, zouden van de officier 180 uur werkstraf moeten krijgen én een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd twee jaar.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.