Vanaf 2007 steeds minder erfbelasting betaald

In 2015 deden 158.000 ontvangers van erfenissen aangifte erfbelasting ter waarde van 10,3 miljard euro. Hierover werd 1,2 miljard euro erfbelasting afgedragen. De helft van de ontvangers van erfenissen waren kinderen van de overledene, bij 10 procent ging het om de partner. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het verkrijgen van nalatenschappen.

De netto waarde van de ontvangen erfenissen was in 2015 met 9,1 miljard euro lager dan in voorgaande jaren. De netto waarde steeg van 10,4 miljard euro in 2007 tot 11,2 miljard euro in 2010. Vanaf 2011 daalde de netto waarde. De daling houdt verband met de in 2010 verruimde vrijstellingsbedragen voor partners en kinderen waardoor er minder aangiften erfbelasting werden gedaan. Daardoor daalde eveneens de totale verschuldigde belasting, van 1,7 miljard euro in 2007 naar 1,2 miljard euro in 2015.

Eerder meldde het CBS al dat in 2015 in totaal 15,5 miljard euro aan vermogen werd nagelaten door overledenen. Als een ontvangen erfenis onder een bepaald vrijstellingsbedrag valt, hoeft er geen belastingaangifte te worden gedaan. Als binnen een nalatenschap minimaal één verkrijger aangifteplichtig is, dan moeten alle ontvangers van deze erfenis aangifte doen. De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op de ontvangen erfenissen waarover belastingaangifte is gedaan.

Hoogste bedrag voor de partner
Meer dan de helft van de ontvangers van erfenissen met een aangifte erfbelasting betrof een kind van de overledene. Bij 10 procent van de aangiften betrof het de partner van de overledene. De overige verkrijgers kunnen andere familieleden zijn, goede doelen of andere verkrijgers die zijn aangewezen in het testament.

Kinderen ontvingen in 2015 4,9 miljard euro (54 procent) van de netto erfenissen, in doorsnee 34.000 euro per ontvanger. Partners van overledenen ontvingen gezamenlijk een kwart van het totale bedrag, en in doorsnee 83.000 euro.

Maatschappelijke organisaties of goede doelen betalen geen belasting over de ontvangen erfenissen. In 2015 ontvingen 2.200 maatschappelijke organisaties 302 miljoen euro aan erfenissen, met een doorsnee van 29.000 euro. In 2007 bedroeg het doorsnee ontvangen bedrag 22.000 euro. Tussen 2007 en 2015 bleven het aantal en het aandeel erfenissen dat ten goede kwam aan een maatschappelijke organisatie redelijk stabiel.

Twee vijfde ontvangt minder dan 20.000 euro
Drie op de tien ontvangers van geregistreerde erfenissen kregen een netto bedrag tussen 20.000 en 50.000 euro, vier op de tien ontvingen minder dan 20.000 euro en drie op de tien meer dan 50.000 euro. Ook erfden 3.700 personen een schuld van in doorsnee 23.000 euro. 1.700 ontvangers erfden gezamenlijk 1,8 miljard euro.

Helft van ontvangers uit huishoudens met hoog inkomen
Bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de 30 procent huishoudens met het hoogste inkomen. Deze groep ontving 4,8 miljard euro, aan erfenissen, 55 procent van het totale nettobedrag. De rijkste 10 procent huishoudens ontving bijna 30 procent van het totaal aan netto erfenissen, in doorsnee 32 duizend euro. De meeste ontvangers van erfenissen waren in 2015 tussen 45 en 65 jaar, zij ontvingen in doorsnee 27 duizend euro. Het hoogste bedrag (33 duizend euro) ging naar 65-plussers. In 4 op de 10 gevallen ging het om de partner van de overledene.