Jeugddetentie voor waslijst aan misdrijven

De rechtbank in Arnhem heeft een 18-jarige man veroordeeld voor het medeplegen van verduistering in dienstbetrekking, een overval, het helen van een scooter en diefstal van een snorfiets. Hij krijgt hiervoor 8 maanden jeugddetentie, waarvan 2 voorwaardelijk. Aan de voorwaardelijke straf zijn extra voorwaarden gekoppeld.

In oktober 2016 ging de man - samen met een mededader - gemaskerd en met een nepvuurwapen een supermarkt in Nijmegen in. Zij stalen geld en sigaretten uit de supermarkt. Voorafgaand aan dit feit was er een overleg met een kassière van de supermarkt, die informatie gaf over de inhoud van de kassalade en over welke supermarktingang het best gebruikt kon worden. Voor de komst van de man en de mededader legde de kassière de sigaretten al klaar. Op de andere personeelsleden van de supermarkt en de aanwezige klanten kwam dit feit over als een echte overval, die grote indruk maakte.

Overval, heling en diefstal
In februari 2017 overviel de man - met een aantal mededaders – 2 14-jarige jongens. De jongens werden daarbij een steegje ingelokt. De ene jongen is tegen de muur gedrukt en gefouilleerd en de andere jongen is geschopt en bij de keel gepakt. Daarnaast veroordeelt de rechtbank de man voor de heling van een scooter in april 2017 en de diefstal van een snorfiets in maart 2018. De rechtbank spreekt de man vrij van het medeplegen van een diefstal met geweld in december 2016.

Licht verminderd toerekeningsvatbaar
De rechtbank houdt bij de het bepalen van de straf onder andere rekening met het feit dat de man al eerder voor gewelds- en vermogensdelicten is veroordeeld. Ook keek de rechtbank naar de rapportages die over de man zijn gemaakt. Op basis van deze rapportages gaat de rechtbank er vanuit dat de man licht verminderd toerekeningsvatbaar is.

Jeugdstrafrecht
Kijkend naar de persoon van de man en zijn problematiek past de rechtbank voor alle feiten, ook de scooterdiefstal die is gepleegd toen hij al meerderjarig was, het jeugdstrafrecht toe.

Bijzondere voorwaarden en schadevergoeding
Aan de voorwaardelijke straf koppelt de rechtbank een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden. Zo moet de man zich houden aan Reclasseringstoezicht, zich laten behandelen en een vaste woonplek vinden.  De man moet aan de eigenaar van de gestolen snorfiets een schadevergoeding van bijna 700 euro betalen.

De man moet daarnaast ook een eerder opgelegde taakstraf uitvoeren, omdat hij zich tijdens deze proeftijd van deze voorwaardelijke straf aan nieuwe strafbare feiten schuldig maakte.