'Over smaak valt niet te twisten'

We gaan even terug naar het jaar 2007, toen de smeerdip Heks'nkaas (roomkaas met verse kruiden) werd geintroduceerd op de Nederlandse markt. De 'intellectuele-eigendomsrechten' zijn op dit moment in handen van het vennootschap Levola. 

We springen door naar het jaar 2014, toen het vennootschap Smilde, een soortgelijk product, te weten 'Witte Wievenkaas' op de markt bracht. Dit was tegen het zere been van Levola, dat van mening is dat Smilde inbreuk maakte op haar auteursrechten  op de smaak van Heks'nkaas. En dus stapte Levola naar de rechtbank. 

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat in hoger beroep over de zaak een vonnis moet uitspreken vroeg het Europees Hof van Justitie om advies: "kan de smaak van een voedingsmiddel worden beschermd op grond van de richtlijn inzake het auteursrecht".

Vandaag heeft het Hof van Justie een arrest uitgesproken in de zaak, die er in het kort op neerkomt dat er over smaak niet te twisten valt. De slotsom van het Hof luidt als volgt: "de smaak van een voedingsmiddel kan niet worden aangemerkt als een "werk" en kan dus niet auteursrechtelijk worden beschermd op grond van de richtlijn."

Het hele arrest van het Hof van Justitie is hier te vinden.