Amsterdam gaat vuurwerkzones instellen

Vanaf volgend jaar, de jaarwisseling van 2019/2020, zal vuurwerk in Amsterdam alleen afgestoken mogen worden op specifiek daartoe aangewezen plekken. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad, zo meldt AT5.

In navolging van de gemeente Rotterdam wil het stadsbestuur specifieke vuurwerkzones aanwijzen, waar het is toegestaan om vuurwerk af te steken. In overleg met de Amsterdammer, stadsdelen, politie en hulpdiensten zullen geschikte locaties worden gezocht. In de rest van de stad mag dan, als het aan het stadsbestuur ligt, geen vuurwerk meer worden afgestoken. 

Afsteken terugdringen
Het stadsbestuur wil naar eigen zeggen naar een andere benadering van vuurwerk. 'Het college streeft ernaar om Oud en Nieuw voor iedereen feestelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de incidenten met vuurwerk en de overlast voor mens en dier als gevolg van het afsteken van vuurwerk terug te dringen', schrijft Halsema. 'Daartoe wil het college enerzijds de ruimte voor het afsteken van vuurwerk door particulieren terugbrengen, anderzijds alternatieven bieden, zoals georganiseerd vuurwerk.'

Meer vuurwerkvrije zones 
Voor komende Oud en Nieuw gelden de nieuwe regels nog niet. Wel worden de vuurwerkvrije zones verder uitgebreid. Zo zal er waarschijnlijk ook geen vuurwerk mogen worden afgestoken bij ziekenhuizen. Ook wordt er voor de komende jaarwisseling weer een financiële bijdrage gegeven aan een centraal aftelmoment. Ook dit jaar is dat weer op de Kop van Java.

Peiling onder Amsterdammers
Om te kunnen inschatten hoe de Amsterdammer op dit moment kijkt naar de jaarwisseling en vuurwerk, krijgt onderzoeksbureau OIS de opdracht om voor komende jaarwisseling een representatieve peiling te organiseren. In de peiling zal gevraagd worden naar de alternatieven die de gemeente kan bieden, zoals een vuurwerkshow, en om de behoefte aan vuurwerkzones in kaart te brengen.

Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren pleit al langer voor een vuurwerkverbod in Amsterdam. Twee jaar geleden nam de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de partij aan om het afsteken van vuurwerk door particulieren terug te dringen. De plannen van Halsema zijn een reactie op dat voorstel.